MMMensen met mogelijkheden

Project MMMensen met (psychische) mogelijkheden

Gezond zijn en je gezond voelen zijn belangrijk om te participeren in de maatschappij. Omgekeerd leidt participatie vaak tot meer welbevinden, een betere gezondheid en minder aanspraak op zorg en uitkeringen. Ministeries SZW en VWS willen participatie van mensen met psychische beperkingen bevorderen. Daarvoor gaan bijna 20 beroepsgroepen met elkaar in het project MMMensen met mogelijkheden (project 2) een cultuuromslag bereiken door het verhaal van ervaringsdeskundigen en werkgevers centraal te stellen en daarvan te leren. Het gaat daarbij om de mens, werk en ontzorgen.

Stand van zaken:

Voorzitter Pieter van Keulen neemt namens LVSC deel aan dit project. Daarnaast zijn ook andere leden welkom om te participeren. Er worden onder andere regionale bijeenkomsten georganiseerd. Regioverdeling: Noord, Oost, Midden, West, Zuid. Meer informatie en uitnodigingen leest u hieronder.

Informatie over project:

25-10-2013 Uitnodiging aan leden/ deelnemers regio
25-10-2013 Regio aanmeldingen
25-10-2013 Verslag kick-off MMMensen met mogelijkheden
25-10-2013 Persbericht MMMensen met mogelijkheden
1-10-2013 Autoriseerbare conceptrichtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen
1-10-2013 Concept programma Kick off Project MMMensen met mogelijkheden
1-10-2013 Vragen van ministerie SZW