LVSC Scriptieprijs 2018

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 26 February 2018

De LVSC ondersteunt de ontwikkeling van het vakgebied van begeleidingskunde door een tweejaarlijkse scriptieprijs.

Stuur je scriptie in!

Het onderwerp van de scriptie dient betrekking te hebben op het gebied van de begeleidingskunde in brede zin, zoals: coaching, supervisie, teambegeleiding, intervisie en organisatieontwikkeling. De eerste scriptieprijs wordt toegekend tijdens het LVSC College op 13 december 2018.

In aanmerking komen master- en bachelorscripties die zijn afgerond tussen 1 oktober 2016 en 1 oktober 2018 aan een Nederlandse of Belgische universiteit, hogeschool of post-master/post-HBO instelling. Ook scripties van Nederlandse studenten aan een buitenlandse instelling komen in aanmerking. De scriptie kan zowel in het Nederlands als in het Engels zijn opgesteld. Voorwaarde is dat de scriptie door de onderwijsinstelling met minimaal een voldoende is beoordeeld.

De Commissie Vakontwikkeling stelt uit de ingezonden scripties een shortlist op van vijf genomineerden. De scripties van deze 5 kandidaten worden op de Kennisbank van LVSC gepubliceerd. De vakjury bestaat uit drie deskundigen uit praktijk en wetenschap:

  • Drs. Piet Groen, voorheen als methodoloog werkzaam bij de faculteit Andragologie van de UvA en als docent onderzoek bij de HBO Pedagogiek. 
  • Liesbeth Kool, opleider en trainer (van verloskundigen) bij de AVAG (verloskunde academie Amsterdam en Groningen), professioneel begeleider (leersupervisor in opleiding in Groningen en supervisor) en promovendus bij het UMCG/VUMC
  • Maartje de Vries, hoofdredacteur Tijdschrift voor Begeleidingskunde, HRD-Adviseur bij de Hanzehogeschool Groningen en zelfstandig coach
     

Criteria
De criteria die door de vakjury worden gehanteerd zijn:

  • Relevantie voor de praktijk van de beroepsgroep van begeleidingskundigen
  • Stevigheid van de theoretische en empirische onderbouwing van de scriptie
  • Vernieuwend gehalte van de scriptie voor de beroepspraktijk


Prijzen
Tijdens het LVSC College op 13 december worden door de vakjury drie prijzen uitgereikt: 

1e prijs: € 750,-
2e prijs: € 250,-
3e prijs: € 100,-

De winnaar van de scriptieprijs wordt uitgenodigd om een artikel over de scriptie te schrijven in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Insturen van scripties kan tot uiterlijk 1 oktober 2018 aan info@lvsc.eu ter attentie van Anique Laanstra /Erica Windhorst.