LVSC opgenomen als eis binnen het vervangings/participatiefonds

Type: Nieuws
Datum: 15 December 2020

Wij zijn blij dat LVSC vanaf heden is opgenomen binnen de eisen van het vervangingsfonds/participatiefonds.

LVSC opgenomen als eis binnen het vervangings/participatiefonds

Wat is het Vervangingsfonds Participatiefonds?

"Hoe kunnen we schoolorganisaties helpen te professionaliseren? Wat zijn de oorzaken van hoog verzuim? En hoe verhogen we het werkplezier? Dit zijn dé vragen die wij als VfPf stellen. Hoog verzuim en onnodige werkloosheid hangen vaak samen met leiderschap, organisatiecultuur en HR-beleid. Onze blik reikt verder dan alleen het probleem. Wij kijken ook hoe we de oorzaak kunnen aanpakken en zetten in op duurzame oplossingen. Met onze jarenlange ervaring in het PO en kennis van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit werken wij samen met de scholen aan structurele en preventieve oplossingen."

Subsidie Lerend werken voor schoolleiders

Schoolleiders die gebruik willen maken van een coach komen in aanmerking voor een vergoeding uit de subsidieregeling Lerend werken van het vervangings-/participatiefonds. Als de coach is aangesloten bij LVSC kom je als schoolleider nu dus ook in aanmerking voor de subsidie. De coach/supervisor voldoet aan één van de onderstaande eisen:

Kijk voor meer informatie ook op de website van het Vervangingsfonds / Participatiefonds