LVSC-leden kunnen gebruik maken van SLIM-subsidie

Type: Nieuws
Datum: 25 June 2020

LVSC heeft recent overleg gehad met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de SLIM-subsidie ten behoeve van LVSC leden. Hieruit is naar voren gekomen dat zelfstandige professionele begeleiders die al werkzaam zijn binnen het MKB of hun diensten daar willen aanbieden gebruik kunnen maken van deze SLIM-subsidie. Wanneer dat voor jou van toepassing is kun je zelfstandig een aanvraag indienen via  www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen.

  1. Doorlichting van de onderneming.
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen.
  3. Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.

Aanvulling
Als aanvulling op de bestaande regeling die binnenkort afloopt is het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid bezig met een nieuwe regeling. Deze regeling is nog in ontwikkeling. Voor de ontwikkeladviezen zal ten dele worden aangesloten bij de hiervoor genoemde regeling. Deze was echter alleen voor werkende 45-plussers, terwijl de nieuwe regeling voor een brede doelgroep is van werkenden, niet werkenden en zzp’ers. De eisen waaraan loopbaancoaches moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit de regeling zijn naar verwachting hetzelfde. Inhoudelijk zal de focus in de adviezen meer liggen op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen, de vorige regeling was meer gericht op duurzaam inzetbaar blijven tot de pensioenleeftijd.