LVSC conferentie groot succes!

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 14 May 2013

Op 4 november vond de LVSC Conferentie plaats met als thema "Effect". U vindt hier een kort verslag van LVSC-bestuurslid Cees van Elst en enkele foto's.

Kersverse hoogleraar VU prikkelt LVSC congres tot onderzoek naar het effect van coaching

Een uitverkocht congres van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC), afgelopen vrijdag 4 november in de Reehorst in Ede, was het uitgelezen platform om kritisch te spreken over het effect van coaching en supervisie. Een van de sprekers, de kersverse hoogleraar Organisatie-ontwikkeling & Coaching, Erik de Haan, sprak de beroepsgroep hier op aan.
De discussie over het effect van coaching is al langer gaande. De beroepsgroep die zich bezig houdt met supervisie en coaching wordt geschat op plm. 30.000 professionals! Van goed opgeleide en geregistreerde professionals tot de amateur 'keukentafelcoaches'. Van deze coaches zijn slechts enkele procenten aangesloten bij een beroepsvereniging. Iedereen mag zich coach noemen in Nederland.

Kritische hoogleraar

Hoogleraar De Haan: “De vraag is of de coach de niet onaanzienlijke tarieven wel waar maakt. Met welk recht kunnen coaches beweren dat de drukke (top)manager baat heeft bij coachingsgesprekken? Wat zijn nu daadwerkelijk de effecten van coaching en supervisie? Wat levert het de gecoachte/supervisant en de organisatie concreet op?”
Prof. Dr. De Haan gaf aan dat er zelden serieuze pogingen worden gedaan om het effect van coaching of supervisie te onderzoeken. Over de resultaten van bv. executive coaching (het coachen van strategisch leidinggevenden)zijn nog geen 10 degelijke onderzoeken gedaan! Ook al is de begeleidingskunde nog een jong vak: het wordt tijd dat de coaches zichzelf kritische vragen gaan stellen en onderzoek naar de eigen effectiviteit gaan doen. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar factoren als klanttevredenheid. De Haan voelt zich als wetenschapper verbonden met coaching en supervisie en publiceert daar geregeld over, maar kijkt tegelijkertijd met een kritische blik naar de beroepsgroep.

Handschoen opgepakt

De uitkomst van het congres is dat de oudste beroepsvereniging van de begeleidingskunde, LVSC, zich hard gaat maken voor het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van coaching & supervisie. Zij zal dit onderzoek samen met aansprekende wetenschappers mede gaan faciliteren. “Een beroepsgroep die zelfreflectie stimuleert bij anderen, zal de blik ook op zichzelf moeten richten en die handschoen pakken we graag op. Er moet een brug worden geslagen tussen de wetenschap en de praktijk van coaches en supervisoren”, aldus Pieter van Keulen, voorzitter van LVSC, na afloop van het congres.


Meer informatie

Op de website www.lvsccongres.nl vindt u presentaties en artikelen van de sprekers.