Leraar als vriend, dirigent en hovenier?

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 21 June 2016

'Een inspirerende leraar biedt aantrekkelijke kennis en routes. Hij is een vriend, maar ook een dirigent, een hovenier die het tuintje van de leerling schoffelt. Vanzelfsprekend kan niet iedereen dat allemaal. Er zijn wiskundeleraren die vreselijk goed zijn met een krijtje voor het bord, anderen hebben meer pedagogische talenten en stimuleren persoonlijke groei. We moeten meer naar het laatste, intensief bezig zijn met een lerend kind van 8, 12 of 16. Zorgen voor ontplooiing. Een kind is nog een work in progress, dat is de kern waarvoor ik sta. De leraar moet van teaching naar learning.’ Aldus Breinprof Jelle Jolles.

In het inteview met Intermediair vertelt hij waarom hij meer ruimte eist voor leraren en dat leren en motivatie verbeteren als een kind zich breder ontplooit. Hij vindt ook dat leraren het veel te zwaar hebben. 'Ze hebben geen tijd en ruimte voor verdieping en vernieuwing. Dus schoolleiders hebben een belangrijke taak om onderwijzers en leraren te faciliteren, vrij te spelen.’

Lees het volledige interview met Jelle Jolles via onderstaande link.