Jaarthema 2022: Shaping the future

Type: Nieuws
Datum: 16 February 2022
LVSC werkt dit jaar voor het eerst met een jaarthema. Dit jaar is dat Shaping the future. Binnen het hoofdthema dat centraal staat dit jaar plannen we drie blokken met een subthema. Binnen deze thema's organiseren we bijeenkomsten in de vorm van live bijeenkomsten, LVSC professional café's en webinars. 

Waarom een jaarthema? 

  • Een jaarthema geeft houvast
  • We werken binnen een kader met elkaar ergens naartoe
  • Alle acties ondersteunen het thema en dragen bij aan ons gezamenlijke doel
  • Het thema ‘shaping the future’ sluit goed aan op de ingezette koers…. van ontwerpen/bedenken naar vormgeven
  • Met een jaarthema kan verbinding en aansluiting gevonden worden door TsvB, bestuur, werk- en projectgroepen etc.
Subthema's 2022

We hebben voor 3 subthema's gekozen waaraan we aandacht besteden komend jaar. Deze thema's dienen het hoofdthema Shaping the future. Voor periode 1 (jan - apr) staat Co-creëren centraal. “Wat hebben wij nodig? Wat kunnen/willen we samen bereiken?”

Het subthema Ondernemerschap staat centraal in periode 2 (mei - aug). “Hoe zetten we dit vakgebied op de kaart?” 

In de derde periode (sep - dec) zetten we Vakinhoudelijke kwaliteit centraal. “Wanneer doen we het goed(e)?” Statisch versus dynamisch denken. 

Activiteiten periode 1

Voor de afzonderlijke activiteiten ontvang je altijd een uitnodiging per mail, zodat je kunt inschrijven. We zetten de activiteiten van periode 1 (jan - apr) alvast op een rij:

Op 18 februari openen we het eerste online LVSC professionals café waarin ook aandacht is voor het jaarthema. 

Op 16 maart organiseren we de ledenbijeenkomst 'Shaping the future' in Zwolle. 

Op 9 april vindt het Landelijk overleg met de Regiocontactpersonen plaats. Dit is een uitwisseling van kennis met en tussen de regiocontactpersonen onderling en het bestuur. 

OP 14 april vindt het eerste LVSC webinar van 2022 plaats. Het thema wordt Design thinking en professioneel begeleiden. 

Activiteiten periode 2

Voor de afzonderlijke activiteiten ontvang je altijd een uitnodiging per mail, zodat je kunt inschrijven. Bekijk de agenda voor een overzicht van de activiteiten. We zetten de activiteiten van periode 2 (mei - aug) hier op een rij:

10 mei: Dialoog Online begeleiden, georganiseerd door commissie Vakontwikkeling. 

11 mei:
ALV en LVSC college met Jolanda Wicherson.

9 juni: Ondernemersmiddag met Siets Bakker.

31 augustus: Online café met regiocontactpersonen.


Projecten 2022

Gedurende het jaar lopen een aantal projecten die ook het thema Shaping the future dienen. Via nieuwsbrieven en nieuwsflitsen houden we leden op de hoogte van de ontwikkelingen. De volgende projecten lopen komend jaar.

  • Pilot Herregistratie
  • Pilot Welkomgesprekken
  • Projectgroep Kwaliteit
  • Projectgroep Coaching
  • Pilot Accreditatie Opleidingen

blauwe bol metaaldraad def klein