Jaarcongres Organiseren, Adviseren & Begeleiden

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 20 March 2014

Met veel plezier nodigen we alle leden van LVSC uit voor het Congres Organiseren, Adviseren en Begeleiden op 18 juni in de Reehorst Ede. Een bijzonder congres, ontstaan uit een samenwerking van LVSC met het Sioo, interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, vernieuwen en leidinggeven en Vakmedianet, uitgever van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde en M&O. Het thema is Eigen Veranderkracht.

Waarom vindt LVSC dit congres belangrijk voor haar leden?

1. (micro) Het congresthema Eigen Veranderkracht is relevant voor zowel professioneel begeleiders (supervisoren en coaches) als organisatieadviseurs. Organisaties veranderen op eigen kracht, zijn een beetje moe van externen. We zien voorbeelden van zelfsturing en bottom-up organiseren en een toenemende controlebehoefte en beheersingsdrang vanuit overheden en inspecties. Dit heeft de nodige impact op zowel organisatiestructuren als werknemers.

2. (meso) Professioneel begeleiders begeven zich in toenemende mate op het terrein van organisaties. Ze begeleiden individuele professionals, teams en organisaties vanuit het uitgangspunt is dat deze zelf alles in huis hebben of kunnen organiseren om zich verder te ontwikkelen. Zij zijn zich ervan bewust dat individueel en collectief leren in elkaar grijpen.
Thijs Homan, hoogleraar organisatieverandering en één van de keynote sprekers van het congres, beschrijft het organisatieveranderingsproces als ‘acting into the unknown’. Het veranderen gebeurt niet volgens theorieën en modellen, maar in lokale interacties.

3. (macro) Een internationale trend is dat supervisoren organisatieadviseurs en consultants begeleiden in hun professionele ontwikkeling.

Kortom: organisatieadviseurs en professioneel begeleiders komen elkaar steeds vaker tegen op elkaars vakgebied. De ontmoeting tussen organisatieadviseurs en professioneel begeleiders is daarom logisch. LVSC kiest ervoor om met dit congres kruisbestuiving tussen beide beroepsgroepen te stimuleren.

Dit congres onmisbaar voor LVSC-leden, die

meer zicht willen op de veranderingen in de hedendaagse organisatiecontext en de betekenis daarvan voor hun werk als coach of supervisor
zich willen laten inspireren door buiten de vertrouwde en bekende kaders te kijken
zich verder willen professionaliseren als begeleidingskundige en nieuwsgierig zijn naar de interactie met organisatieadviseurs
(overwegen) supervisie of coaching (te) geven aan organisatieadviseurs en meer zicht willen krijgen op hun werk.

Wat betekenen bovengenoemde ontwikkelingen voor het werk van organisatieadviseurs, begeleidingskundigen en coaches? Welke leer- en verandervragen roept dit op? Het congres biedt een podium om elkaar te ontmoeten en van elkaars vakgebied en ervaringen te leren.

Deelname aan het congres levert u 1,5 PE punten op. Meer informatie vindt u op de congressite. Hier kunt u zich ook inschrijven. LVSC-leden ontvangen 80 euro korting en betalen 195 euro.

We bevelen dit congres van harte bij u aan!

Pieter van Keulen
Voorzitter LVSC