intervisiegroep

Type: notice_board
Datum: 22 October 2017
ik ben op zoek naar een intervisiegroep voor supervisoren. deelnemers van mijn vorige intervisiegroep zijn hun eigen weg gegaan om verschillende redenen. Mogelijk is er al een 2e persoon die zich aan wil sluiten.