Intervisie voor geregistreerde Leersupervisoren

Type: notice_board
Datum: 24 May 2017

Er is ruimte voor een 4e leersupervisor in onze intervisiegroep. We komen 3 à 4 avonden per jaar bij elkaar in Zwolle. De groep bestaat uit Ria van Herk, Marlies Jellema en Reijer Jan van 't Hul. Als je geinteresseerd bent, mag je contact opnemen via reijerjan@weer-zin.nl. Onze eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 10 oktober 2017.