Inschrijfvoorwaarden Summer University

Inschrijfvoorwaarden Summer University 2017
 

Inschrijven voor de Summer University kan uitsluitend via het online aanmeldformulier op www.SU2017.eu. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. U ontvangt een automatische e-mail als bevestiging van uw inschrijving. Indien u deze niet ontvangt, vragen we u direct contact met ons op te nemen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de  Summer University wordt een e-mail met praktische informatie.

Betaling 
De factuur wordt per e-mail toegestuurd en moet binnen 14 dagen na ontvangst worden betaald. Indien uw betaling voor aanvang van de Summer University niet is betaald, wordt u niet tot de Summer University toegelaten. Wij berichten u hier tijdig over. Er kunnen geen betalings- of andere regelingen getroffen worden. 

Annulering 
U heeft de mogelijkheid om uw aanmelding te annuleren. Annulering kan per e-mail (info@lvsc.eu), gericht aan LVSC. Bij annulering tot en met 6 weken voor aanvang ( t/m 9 juli) worden administratiekosten ( € 30,-) in rekening gebracht. Bij annulering tot en met 3 weken voor aanvang (t/m 30 juli) worden 50% van de aanmeldkosten in rekening gebracht. 
Bij latere annulering of no show bent u het volledige bedrag verschuldigd. U kunt wel kosteloos iemand als vervanger aanwijzen. De organisatie dient hierover vooraf geïnformeerd te worden. Van lid naar niet-lid moet het verschil in prijs worden bijgelegd. De verantwoordelijkheid voor de betaling blijft bij de oorspronkelijke deelnemer liggen. Ook bij verrekening en zaken als verandering van factuuradres e.d. blijft de betaling de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke deelnemer. 

LVSC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname of andere onvoorziene omstandigheden, de Summer University 2017 of een deel van het event geen doorgang te laten vinden. Vanzelfsprekend zullen deelnemers hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Reeds betaalde deelname kosten worden terugbetaald. Mocht het event op het laatste moment niet doorgaan, dan is het niet mogelijk om declarabele uren en reiskosten in rekening te brengen bij LVSC.