Individuele begeleiding in Top 3 leertrends

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 20 July 2016

Dit jaar werd er ten opzichte van vorig jaar al meer geleerd volgens zowel HR als de werknemers zelf. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse HRD Trends-onderzoek van NIDAP in samenwerking met Springest. Bijna alle 185 deelnemers aan het HRD Trends-onderzoek (83 procent) willen leren dit jaar toegankelijker maken voor medewerkers. Een even groot deel meent dan ook actief te streven naar duurzame inzetbaarheid en 64 procent zegt dat hier dit jaar zelfs meer op ingezet wordt dan voorgaande jaren.

Top 3 leertrends in organisaties
Volgens de jaarlijkse opleidingsmonitor van NIDAP en Springest vindt 10% meer van de werknemers dan vorig jaar, dat de werkgever voldoende investeert om doorleren te stimuleren. De belangrijkste kennis die door werknemers gezocht wordt in opleidingen, trainingen en e-learning is nog steeds vakinhoudelijke kennis. De meerderheid van de werknemers noemt verbreden van kennis belangrijker dan verdiepen. De belangrijkste leertrends in grote en middelgrote organisaties: 1) meer interne kennisdeling (67 procent), 2) meer individuele begeleiding en coaching (62 procent) en 3) meer eigen initiatief van werknemers om te leren (53 procent). Ook ziet HR dat er meer korte leertrajecten plaatsvinden (47 procent), meer zelfstandig wordt geleerd (41 procent) en minder formele opleidingen en trainingen worden gevolgd (39 procent).

Individuele begeleiding en coaching staan dus op de tweede plaats. Goed nieuws voor supervisoren, coaches en begeleidingskundigen. Meer lezen? Via onderstaande link leest u het volledige artikel.