Herregistratie via verklaringsformulier

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 09 April 2019

Herregistratie via verklaringsformulier

Graag brengen we je op de hoogte van een belangrijke wijziging in de aanvraagprocedure van de herregistratie. Om het proces van herregistratie te vereenvoudigen, zijn we sinds 12 maart 2019 gestart met herregistratie via verklaring.

Dit houdt in dat je voor je herregistratie als (leer)supervisor en registercoach door ondertekening verklaart dat je aan de gestelde eisen voldoet. Je hoeft enkel je verklaring op te sturen en geenverdere bewijzen mee te sturen.

De controle vindt plaats door middel van steekproef. Als professional draag je zelf de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van je dossier met bewijzen van intervisie, werkervaring en bijscholing. Zo kun je bij een steekproef direct de bewijzen (digitaal) toesturen.

Eisen herregistratie
Voor leersupervisoren en supervisoren geldt het reglement van april 2014 en voor registercoaches het reglement van september 2015. Aan die eisen is op dit moment dus nog niets veranderd. De eisen worden iedere 5 jaar opnieuw vastgesteld.
De komende tijd is daarom een werkgroep bezig om, binnen de door het bestuur geschetste kaders, de nieuwe (her)registratie-eisen voor de verschillende disciplines uit te werken. In de loop van dit jaar worden deze bekend. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Aanvraag herregistratie via verklaringsformulier
Twee maanden voor je herregistratie  kun je het verklaringsformulier downloaden op de website en de volgende stappen volgen:.

Stappen voor aanvraag herregistratie:
* Download het verklaringsformulier als pdf
* Plaats je (digitale) handtekening en sla op
* Mail de verklaring naar registratie@lvsc.eu
* Het bureau bevestigt en behandelt de aanvraag binnen 1 maand

Onderaan het verklaringsformulier staan de eisen voor heregistratie beknopt beschreven.

Mocht je vragen hebben over je herregistratie dan kun je die mailen naar registratie@lvsc.eu of bellen naar 024-3662080 (ma-do 9.00-17.00).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,


Annet Murre
Directeur LVSC