Handhaving Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie) opnieuw uitgesteld 

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 19 February 2018

De Belastingdienst heeft opnieuw de handhaving van de Wet DBA (Wet beoordeling arbeidsrelatie) uitgesteld en wel tot 1 juli 2018.  Door de invoering per mei 2016 van de Wet DBA zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer (ZZP’er) verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Om twijfel te voorkomen of er sprake is van een arbeidsrelatie kan gewerkt worden met een modelovereenkomst (voorheen werd gewerkt met de zgn. Verklaring Arbeidsrelatie VAR).

Zolang er geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving door het Kabinet, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffing en boetes opgelegd. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. De modelovereenkomst te gebruiken door supervisoren, coaches en andere begeleidingskundigen ligt (nog steeds) ter beoordeling voor bij de Belastingdienst. Zodra hierover uitsluitsel is ontvangen, zal dat natuurlijk medegedeeld worden. Mocht je vragen hebben over de Wet DBA, neem dan contact op met het bureau van LVSC tel: 024-3662080.