Haal inspiratie uit je eigen ontwikkeling

Overige
Type: Nieuws
Datum: 19 June 2018

Lees het artikel van Ben Tiggelaar over het ontwikkelen van medewerkers en personeelsbeleid in de campagne Strategisch HR, die vandaag als bijlage is gedistribueerd door FD. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar volgt de ontwikkelingen binnen Human Resource op de voet. Tiggelaar schrijft over de laatste ontwikkelingen en adviseert organisaties.

Een krachtig HR-beleid is belangrijk voor de strategische koers van bedrijven en organisaties. De HR-sector merkt de gevolgen van de digitalisering: kandidaatselectie, ontwikkeling van medewerkers en personeelsbeleid worden steeds meer data-gedreven. Die toenemende digitalisering biedt veel voordelen, maar is niet in alle opzichten zaligmakend. Ik zie in de praktijk dat er veel wordt gedaan om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Essentieel daarbij is dat medewerkers zich blijven ontwikkelen.’

Aan de slag
“Veel mensen geven aan dat het lastig is om medewerkers ‘aan de gang te krijgen’. Medewerkers laten juist weten dat ze niet toekomen aan de eigen ontwikkeling. Een reden is het gebrek aan urgentie. Bij drukte op werk wordt persoonlijke ontwikkeling vaak telkens een dag uitgesteld.

Iedere stap is goed
“Er zijn werkgevers die zeggen dat het ze niet uitmaakt hoe medewerkers zich ontwikkelen, als ze maar in beweging komen. Dat is vaak de eerste stap. Over het vermogen om te gaan leren, bestaan diverse theorieën. Een daarvan is de mindset theory, van psychologe Carol Dweck. Die theorie gaat uit van twee houdingen tegenover ontwikkeling. Mensen met een zogenaamde fixed mindset geloven niet dat leren zoveel uithaalt.

Het brein is een gewoontemachine. Die probeert met zo min mogelijk energieverbruik een maximaal resultaat te bereiken.

Er zijn ook mensen met een growth mindset. Die geloven wel in zelfontwikkeling en zijn ook bereid zich daarvoor in te spannen. Mensen met een fixed mindset zijn vaak bang om te falen. Als je ze uit die onzekerheid kunt krijgen, is iedere stap goed, als ze maar op gang komen.”

Lees volledig artikel

LVSC begeleiders in beeld
LVSC heeft de meerwaarde van een gekwalificeerde LVSC begeleider bij de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid onder de aandacht gebracht in deze special. Naar LVSC advertentie.