GITP PAO

deelt de passie:

Een LVSC supervisor stimuleert professionals om te reflecteren op werkervaringen, in dialoog met mede-supervisant(en). In supervisie onderzoeken professionals het eigen handelen in situaties, beleving en betekenisgeving, onderliggende opvattingen waarden en normen, intuïties en invloeden vanuit de context.
Met het oogmerk de kwaliteit van het eigen professionele handelen te verbeteren door zelfsturend ervaringsgericht leren.  

Marjo Boer en Marcel Hoonhout 

Meet weten?
GITP PAO