Frans Siegers op 29 oktober 2012 overleden

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 14 May 2013

Tot onze spijt ontvingen wij het bericht dat op 29 oktober is overleden, op 78-jarige leeftijd, Frans Siegers. Onze gedachten gaan uit naar zijn naaste familie. Tot januari 2006 was Frans lid van LVSC. Hij was leverde door zijn kennis van de supervisiekunde een grote bijdrage aan de professionalisering van het vak . In de volgende LVSC-nieuwsbrief zullen we in een "in memoriam" uitgebreid terugblikken op zijn verdiensten voor de supervisiekunde.


Bestuur LVSC


Van Maryke Sybesma ontvingen wij onderstaand bericht namens de Haagsche Hogeschool:


Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Frans Siegers. Hij is een belangrijke grondlegger geweest voor supervisiekunde en de professionalisering van supervisoren in Nederland.
Voor vele studenten en collega’s van onze opleiding is hij door middel van zijn publicaties een belangrijke inspiratiebron geweest om te reflecteren op het eigen handelen als supervisor.
We hebben Frans als persoon leren kennen als iemand met passie voor het vak, gedreven waarvoor hij stond en waarin hij geloofde.
Onze gedachten gaan uit naar de naaste familie. Wij wensen hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.


Met oprechte deelneming,
Docenten Supervisieopleiding
De Haagse Hogeschool


Marten Bos
Allard de Hoop
Hermien Koekkoek
Ben Lochtenbergh
Jan Oosting
Sijtze de Roos
Marijke Sybesma