Eisen LVSC-Registercoach goedgekeurd

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 24 September 2015

We zijn verheugd u te melden dat de aangepaste (her)registratie-eisen voor LVSC-Registercoaches met een ruime meerderheid zijn goedgekeurd. De “C” van LVSC krijgt hierdoor steeds meer profiel. De registratie-eisen zijn ter stemming voorgelegd aan de geregistreerde LVSC coaches. Ruim 44% van de 301 geregistreerde coaches hebben hun stem uitgebracht. De eisen zijn met 82% vóór, 16% tegen en 2% onthouding van stem met een ruime meerderheid aangenomen.

Registratie LVSC-Registercoach
Naast het volgen en afronden van een LVSC erkende coachopleiding, bestaat er voor nieuwe leden nu een andere mogelijkheid om LVSC-Registercoach te worden.
 
Nieuw
We merken de laatste tijd steeds vaker dat coaches die geen LVSC erkende opleiding hebben gevolgd maar wel elders een relevante registratie hebben, graag lid en geregistreerd willen worden bij LVSC. Dit geldt ook voor coachopleidingen met een relevante erkenning elders. De vraag is of een LVSC-registratie mogelijk is zonder opnieuw een uitgebreide procedure te doorlopen. Die wens willen we graag honoreren. Ons beleid voorzag daar nog niet in maar we hebben hierin nu een mooie eerste stap gemaakt.

Wie kunnen zich nu laten registreren? Coaches die lid zijn van LVSC, in het bezit zijn van een diploma van een Post-HBO geaccrediteerde coachopleiding én een certificaat kunnen overhandigen van een geldige coachregistratie bij de NOBCO op minimaal practitionerniveau. Geldig betekent: lopend in het jaar van aanmelding bij LVSC.

We onderzoeken nog welke andere wensen LVSC kan gaan honoreren, waarbij we kwaliteit en toegankelijkheid als kernwaarden hanteren en procedures zo eenvoudig mogelijk houden.

Meer informatie over de eisen en het aanmeldformulier vindt u hier.

Wilt u dit nieuws verspreiden binnen uw netwerk? 
 
LVSC Lidmaatschap en registratie
Om in aanmerking te komen voor de registratie is lidmaatschap van LVSC een voorwaarde. Leden krijgen toegang tot een netwerk van vakgenoten, een gedragscode, workshops in 14 regio’s, een PE-systeem, het Tijdschrift voor Begeleidingskunde en nog veel meer. Meer informatie over het lidmaatschap en de tarieven vindt u hieronder.

Meer informatie over het LVSC lidmaatschap en de tarieven vindt u hier.