Eindelijk oog voor gezond en gemotiveerd doorwerken

Overige
Type: Nieuws
Datum: 13 July 2017

'Ook voor het bedrijfsleven is 'duurzame inzetbaarheid' nu topprioriteit. Hoe zorg je ervoor dat het personeel gezond en gemotiveerd de eindstreep kan halen?

"Na een aantal jaren lijkt het 'bulldozer-effect' voor het thema duurzame inzetbaarheid doorbroken", meldt het onderzoeksrapport HR-trends. De ondervraagden geven immers al jaren aan dat er grote kans is dat dit onderwerp het volgende jaar belangrijk zou worden, maar steeds werd dat het niet. Tot nu dan. Dat werd ook wel tijd, want bij slechts vijf procent van de werkgevers zit het thema nu al helemaal in de genen van de leidinggevenden.

De meeste andere werkgevers hebben het beleid om mensen gemotiveerd en gezond te houden tot de AOW-gerechtigde leeftijd redelijk op orde, maar zijn nog zoekende wat er verder moet gebeuren. Hoe ondersteun je personeel zodat ze zich voortdurend blijven ontwikkelen en met plezier naar het werk gaan?

Te weinig flexibel
Het is niet alleen aan de baas om actie te ondernemen, zeggen de adviesbureaus. Werknemers zouden zich zelf ook meer moeten bezig houden met hun eigen inzetbaarheid. "Zij moeten levenslang blijven leren, ook al is het maar twee uur per week", zegt arbeidsdeskundige Marga Bouts. "Werknemers zijn nu nog te weinig flexibel en onvoorbereid op een andere omgeving."

De overheid ondersteunt initiatieven om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden

Inmiddels past al bijna de helft van de bedrijven het takenpakket van de werknemers enigszins aan zodat ze langer kunnen doorwerken. Vooral in de landbouw en bij de overheid gebeurt dat. In 2010 deed nog maar tien procent van de bedrijven dat.

De overheid ondersteunt ook initiatieven om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Het ministerie van sociale zaken heeft een potje van 12,5 miljoen euro gevonden in het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor projecten gericht op het verminderen van werkstress, goed werkgeverschap en vitaliteit op de werkvloer.......

Dit artikel verscheen in Trouw van 12 juli 2017. Lees volledig artikel