Doe mee aan onderzoek naar werkzame factor in Coaching

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 16 August 2018

Tünde Erdös, onafhankelijk PHD onderzoeker, doet met steun van diverse Nederlandse, Amerikaanse en Engelse universiteiten,  onderzoek naar Change proces in coaching waarbij zij zich richt op verkenning van non-verbale interacties.
LVSC ondersteunt het PHD onderzoeksproject van Tünde Erdös van harte. Vind je het ook belangrijk dat er degelijk onderzoek wordt gedaan naar de werkzame factor binnen coaching? Lees dan onderstaande informatie en bekijk de video met uitleg , flyer voor coaches en voor coachorganisaties. Aanmelden: vóór eind oktober.

Lees informatie van de onderzoekster:

Do you want to understand more of the unspoken in coaching sessions, so that you can be more impactful in your work? 
I investigate non-verbal interactions in coaching so as to better understand how coaching presence forms the lynchpin of goal-attainment.
Check out my video series to get a sense of what coaching presence through non-verbal synchrony is and in what way it is expected to contribute to better understanding the change process in coaching. 

Your participation is greatly appreciated! Thank you for making a contribution to the research evidence-base agenda in coaching! 

Email to: 
tuende.erdoes@ptc-coaching.com 
chrysa.christodoulou@ptc-coaching.com

to receive the full details about stringent data security measures put in place for this project. 

Recruitment deadline: 31 October 2018