De tien belangrijkste HR trends voor het komende jaar

Overige
Type: Nieuws
Datum: 19 June 2019

"Aandacht voor werving, selectie en onboarding, het ontwikkelen van personeel en hun vaardigheden voor de toekomst en het tegengaan van verzuim en meer focus op duurzame inzetbaarheid, vormen enkele van de belangrijkste HR trends voor het komende jaar. Privacy, vorig jaar nog de grootste zorg onder HR bestuurders en professionals, is mede door de invoering van de GDPR/AVG gedaald naar de tiende plaats. Een overzicht van de belangrijkste trends in HR om de komende periode rekening mee te houden.

Voor alweer het elfde jaar op rij, heeft adviesbureau Berenschot zijn jaarlijkse HR Trends onderzoek verricht – dit jaar in samenwerking met Performa Uitgeverij en AFAS Software. Voor het onderzoek hebben ongeveer 2.000 professionals werkzaam in het HR vak hun input gegeven ten aanzien van de ontwikkelingen die zij in hun vakgebied waarnemen. 

Werving & selectie / onboarding

Op de eerste plek staat dit jaar werving & selectie. Hiermee wordt grofweg bedoeld het vinden en aantrekken van nieuw en geschikt personeel, iets dat de laatste jaren in de alsmaar krappere arbeidsmarkt een steeds grotere uitdaging blijkt voor veel bedrijven. Het gevolg is dat dat werving & selectie nu bovenaan de lijst is komen te staan. Bedrijven dienen zich zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor toekomstige talenten en moeten hun activiteiten hiervoor zo optimaal mogelijk inrichten (arbeidsmarktcommunicatie/employer branding). Daarbij vinden bedrijven alleen de juiste mensen in de markt (search & selectie), wanneer het wervingsproces voor zowel bedrijven als kandidaten zo gestroomlijnd mogelijk is ingericht.

Ook ‘onboarding’, het goed laten landen van professionals binnen de organisatie valt onder deze HR trend. Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop de onboarding van werknemers in de eerste paar maanden plaatsvindt, essentieel is voor de tevredenheid en het succes van deze professionals binnen een organisatie.

Ontwikkeling / duurzame inzetbaarheid

Het belang van het ontwikkelen van medewerkers binnen de organisatie neemt al jaren toe, onder meer door de focus van het bedrijfsleven op het creëren van de ‘Workforce of the Future’. De personeelssamenstelling binnen organisaties en de manier waarop werk binnen de nieuwe arbeidsmarkten wordt ingericht, zal naar verwachting de komende jaren sterk veranderen. Dat komt onder ander door belangrijke trends als automatisering, robotisering en andere technologische ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Naast dat professionals hierdoor nieuwe skills en vaardigheden moeten aanleren, speelt tegelijkertijd de vergrijzing binnen de arbeidsmarkt een cruciale rol. Ouder personeel heeft andere wensen en uitdagingen en ziet zich geconfronteerd met digitalisering, nieuwe technologie, maar ook dat ze langer moeten doorwerken. Organisaties zullen hierop voortdurend moeten inspelen en vooral inzetten op duurzame inzetbaarheid, wat er op neerkomt dat ze moeten focussen op het stimuleren van de gezondheid, betrokkenheid en de ontwikkeling van hun medewerkers.

Verzuim/gezondheidsbeleid

Verzuim, het ontbreken van een werknemer op zijn arbeidspost (vaak door ziekte), is voor veel organisaties een belangrijk pijnpunt. Terecht, zo lijkt het want het gemiddelde verzuim in Nederland blijft de laatste jaren stijgen, naar 4,2% in 2018 ten opzichte van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016. Voor bedrijven betekent verzuim een verlies aan productiviteit, een uitdaging die HR managers het hoofd moeten bieden door de oorzaken van verzuim, voor zover mogelijk, aan te pakken. Het wegnemen van werkstress, het verhogen van de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers, of het stimuleren van de gezondheid van het personeel zijn daarbij mogelijke aandachtsgebieden, die binnen het HR beleid of talent management programma moeten worden verankerd. In de strijd tegen verzuim kunnen bedrijven tegenwoordig ook gebruik maken van verschillende (digitale) tools en andere technische middelen, bijvoorbeeld om (de kosten van) verzuim beter in kaart te brengen, of om de vitaliteit van medewerkers te verhogen."

Naar volledig artikel van Consultancy.nl

Supervisie en coaching voor ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid
Uit het onderzoek komt naar voren dat Ontwikkeling en Duurzame inzetbaarheid op de tweede plek staat bij HR professionals. Supervisie en coaching zijn zeer geschikte methoden om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onze geregistreerde professioneel begeleiders zijn gekwalificeerde coaches en supervisoren en richten zich op het op gang brengen en houden van leerprocessen zodat duurzaam leren tot stand komt. Thema's die aan bod kunnen komen zijn: Hoe verbeter ik mijn werk-privé balans en zorg ik ervoor dat ik met plezier mijn werk blijf doen? Hoe trap ik minder vaak in mijn valkuil? Ik wil mijn persoonlijke effectiviteit vergroten. Ik wil beter samenwerken en communiceren met mijn team. Kijk bij ons beroepsregister en vind een geschikte coach of supervisor voor je vraagstuk.