Break-out Team: Naar een intelligente & inclusieve exit strategie

Type: Nieuws
Datum: 01 July 2020

Het Break-out Team is een groep betrokken denkers en doeners. Informeel, organisch en werkend vanuit persoonlijke betrokkenheid, vertrouwen en nieuwsgierigheid vormen zij een lerend en creërend netwerk. 

Jan Rotmans, Hoogleraar Transitiekunde, is de initiatiefnemer van het team van ruim 25 denkers en doeners.

Ondere andere Bouchra Talidi, Jitske Kramer, Bob de Wit, Sjef Drummen zijn aangesloten. Zij denken na over de weeffouten in ons huidige systeem en onderzoeken nieuwe manieren in de praktijk zodat ze deze corona crisis als versnelling kunnen gebruiken om de samenleving anders in te richten. Samen met een stevige achterban zijn ze onderweg naar een inrichting die past bij de waarden die leidend zouden moeten zijn in een duurzame, inclusieve, democratische post-corona samenleving. 

Op 15 juni publiceerden zij het persbericht:

Naar een intelligente & inclusieve exit strategie

De coronacrisis is niet alleen een zorgopgave, maar ook een maatschappelijke en economische uitdaging. We kunnen een samenleving niet aansturen op basis van alleen de ic-capaciteit. En de anderhalvemetersamenleving is in de praktijk niet volhoudbaar. Het is een tegennatuurlijke situatie, waar mensen zich op de duur niet meer aan zullen houden. De noodwet, die anderhalve meter verplicht stelt, is dan ook onzinnig. We moeten breder en dieper kijken, niet alleen vanuit medisch perspectief maar ook vanuit maatschappelijk en economisch perspectief. 

Daarom hebben wij, het Break-out Team, een groep van 25 onafhankelijke denkers en doeners, 11 bouwstenen opgesteld voor een intelligente & inclusieve exit strategie. Wij pleiten voor oplossingen op maat en meer bewegingsruimte vanuit eigen verantwoordelijkheid. Voorzichtigheid blijft geboden, maar een eventueel groter risico kan worden ingedamd door een hoogwaardige en optimale medische test- en traceertechnologie.

Daarvoor is een maatschappelijke omslag nodig: van angst naar vertrouwen, van beperkingen naar mogelijkheden en van top-down naar bottom-up. Vast blijven houden aan starre regels leidt tot toenemend verzet en zorgt ervoor dat de kwetsbare mensen de dupe worden. Wij gaan uit van wat wél kan en mag, en maatwerk voor groepen mensen, regio’s en sectoren. Kwetsbare mensen hebben andere voorzorgsmaatregelen nodig dan vitale mensen, en jongeren weer andere dan ouderen.

Lees volledig persbericht van Break-out Team

bron: https://www.breakoutteam.nl

Jan Rotmans_Break-out Team