Workshop IDEAS (Inclusion, Diversity, Equity, Accessibility and Safety) Dive (0,5 PE)

Organisator: 
noord-brabant
Locatie: Eindhoven
(Start)datum: 
27 februari 2024
PE punten: 0,5

Op dinsdag 27 februari geeft Jennifer Jubitane de workshop IDEAS (Inclusion, Diversity, Equity, Accessibility and Safety) Dive bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. De workshop begint om 19.30 (inloop 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Kom je ook?

Onze samenleving wordt superdiverser, de uitdagingen, vragen en behoeften mogelijk complexer. Er zijn steeds meer generaties met verschillende bi- of multiculturele achtergronden (cultuur in de brede zin van het woord). Overigens gaat superdiversiteit veel verder dan etnische achtergrond en geslacht (Vertovec, 2022). Om superdiversiteit het hoofd te bieden, vergt dat inspanning van ons allemaal.

Een supervisors- en/of coachbestand dat de samenleving weerspiegelt is essentieel en urgent, alleen hoe komen we daar? Het kunnen herkennen, erkennen, benoemen en handelen met betrekking tot de superdiverse achtergronden en intersectionele dimensies is voor een supervisor/coach/organisatiebegeleider een vereiste (Çinar, Bonnema en Buurman-Kutsal, 2023). Hoe kunnen we ervoor zorgen dat al onze professionals diversiteitssensitief handelen? Zodat het de relatie ten goede komt, de leercurve van beide partijen ontwikkelt, het werkveld innoveert en iedereen volwaardig participeert (KIS, 2021).

Met de IDEAS (Inclusion, Diversity, Equity, Accessibility and Safety) Dive willen we je een stuk op weg helpen. Hierbij leer je de basis van Inclusie, Diversiteit, Gelijkwaardigheid, Toegankelijkheid en Veiligheid. Tegelijkertijd ga je aan de slag met jouw eigen mini-opdracht om van kennis naar actie over te gaan. 

 

 

Locatie

Fontys Hogeschool
Rachersmolen 1
5612 MA Eindhoven
(Start)datum: 
27 februari 2024