Winterschool Spannende vragen (3 PE)

Organisator: 
overige
Locatie: Bakkeveen
(Start)datum: 
30 januari 2023

Vragen stellen: we doen het allemaal dagelijks, thuis en in ons werk. Het is essentieel voor het leggen van contact, het verkrijgen van goede informatie en om de ander echt te begrijpen. De kwaliteit van gesprekken neemt toe als er goede vragen worden gesteld. Dat geldt voor leidinggevenden, adviseurs, projectleiders, docenten, artsen en allerlei andere rollen en beroepen. Werken aan jezelf als vragensteller is werken aan je eigen professionaliteit.

In de Winterschool van Bureau Begeleidingskunst bieden Joris Brenninkmeijer en Mieke Voogd, auteurs van het boek De juiste vraag, je verdieping in het je verder eigen maken van de kunst van het vragen stellen. Je werkt aan je inzicht in spannende vragen: vragen die er toe doen, die raken en in beweging zetten. Je oefent met je vaardigheid ze te laten ontstaan, ze te stellen en het effect dat ze hebben te hanteren. Je onderzoekt je eigen kwaliteiten, belemmeringen en je patronen in relatie tot spanning.

In ontspannen sfeer gaan we twee dagen aan de slag met drie vermogens van de goede vragensteller. De drie vermogens staan centraal in ons boek De juiste vraag. Op dag één is dat het versterken van je repertoire aan bewezen effectieve vragen. En het oefenen met stevige, breed toepasbare methodieken. Op dag twee draait het om het vermogen om open en scherp te kijken en te luisteren en van daaruit vragen te laten opkomen. Het derde vermogen is om te reflecteren op wat er gaande is in een gesprek en van daaruit
vragen te stellen. Dat vermogen loopt door de twee dagen heen.

Voor meer informatie ga je naar de website van Bureau Begeleidingskunst

 

 

Locatie

Nieuw Allardsoog
Jarig van der Wielenwei 6
9243 SH Bakkeveen
(Start)datum: 
30 januari 2023