3x Vieruur workshop (1 PE)

Organisator: 
Assen
Locatie: Assen
Begindatum: 
10 april 2019

Op woensdag 10 april bieden we 3 gevarieerde workshops aan in regio Noord. De workshops zijn bedoeld om je als coach/supervisor meer inzicht & verdieping te geven maar tevens handvatten om toe te passen in de praktijk. Op 10 april ben je van 16 tot 21 uur van harte welkom in Assen. Workshop 3 is inmiddels vol

Programma:
15.30 uur Inloop
16.00 uur Start workshops
18.00 uur Buffet en tijd voor 'ontmoeten'.
19.00 uur Vervolg workshops
21.00 uur Afsluiting avond

Deze dag kun je kiezen uit drie verschillende workshops: 

Workshop 1- Verbindende Communicatie in coaching, hoe pas je het toe?  door John Martinus

Geweldloze of Verbindende Communicatie gaat over empathisch communiceren en is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het doel is om tijdens de communicatie in verbinding te blijven met jezelf en met de ander, ook s er emoties spelen. In coaching en supervisie is verbindend communiceren een waardevolle werkvorm om de cliënt bewust te maken van de eigen gevoelens en behoeftes, en open te laten staan voor die van de ander. Verbindende Communicatie helpt om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er speelt en biedt handvatten om zich hierover met compassie te uiten. Het is behulpzaam bij gesprekken, samenwerking, relaties en conflicten. Het model geeft structuur aan een gesprek zodat het doel voor ogen blijft ook onder moeilijke omstandigheden.

Tijdens deze workshop ervaar je het werken met Verbindende Communicatie aan de hand van:  

  • De vier stappen van verbindend communiceren: waarneming gevoel behoefte verzoek
  • Het effect van woorden: communicatie vanuit het hart (‘de giraffe’) versus communicatie vanuit oordelen en verwijten (‘de jakhals’)
  • Het toepassen van deze stappen bij een concrete situatie rond communicatie of conflict

De trainer: John Martinus (1965) is trainer en coach. Binnen zijn bedrijf Educas verzorgt hij praktische en professionele trainingen voor coaches en therapeuten. John is een bevlogen trainer met een persoonlijke, warme manier van werken. Hij heeft een brede interesse in methoden voor verandering, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Sinds 2004 geeft John opleidingen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, onder meer in NLP, systemisch werk, TA en EMDR.

Workshop 2 :  Aan de slag met positieve psychologie in supervisie en coaching door Marlies Jellema

De positieve psychologie houdt zich in de breedte bezig met het welbevinden van mensen. Zij gaat uit van groei door positieve emoties en richt zich op krachten in plaats van klachten. Uit onderzoek binnen de therapeutische setting en in coaching blijkt dat positieve psychologie effectief bijdraagt aan veerkracht, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van de klant én de veerkracht van de therapeut of coach.In deze workshop onderzoeken we hoe positieve psychologie als change theory ingezet kan worden binnen jullie eigen coach- en supervisiepraktijk. We besteden aandacht aan de theoretische uitgangpunten van positieve psychologieBroaden en build theory (Fredrikson, 2012) Perma (Seligman, 2011-2017) Werkvormen vanuit de Positieve psychologie (o.a. Bannink, 2014) We gaan aan de slag met de concrete toepassing van positieve psychologie in de supervisie- en coachingsmethodiek. De theorie wisselen we af met diverse werkvormen. We werken tijdens de workshop met casuïstiek van uit de groep zodat we goed aan kunnen sluiten bij jullie praktijk.

De trainer: Marlies Jellema is als docent supervisiekunde  en -coaching verbonden aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Het ontwikkelen van mensen is de passie in haar werk. Na een carrière als psychomotorisch therapeut in de jeugdzorg en psychiatrie heeft zij lange gewerkt als docent, supervisor en onderzoeker bij de bachelor opleiding Social Work. Marlies zet binnen (leer)supervisie actuele stromingen in, zoals positieve psychologie en motiverende gespreksvoering. Zij maakt deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor positieve psychologie en van het Motivational interviewing netwerk for trainers en ze geeft regelmatig trainingen op deze vlakken.

Workshop 3:  Het fysieke gesprek door Margreet Groothuis en Maureen Rijks

Workshop 3: Is inmiddels vol!

In deze workshop worden praktische fysieke oefeningen, gebaseerd op principes uit de vredeskunst Aikido en Mindfulness gekoppeld aan veelvoorkomende situaties in de begeleidingspraktijk.In coaching en supervisie vindt er gelijktijdig met het woordelijke gesprek een non-verbaal of fysiek gesprek plaats tussen begeleider en begeleide persoon. In deze workshop onderzoeken we hoe we onze verbale en non-verbale communicatie met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. We richten ons daarbij op de volgende elementen:

  • Bewustwording van de fysieke aspecten in de begeleidingssituatie
  • Congruent zijn in je communicatie: met hoofd, hart en handen op één lijn
  • Volledig bewust en aanwezig zijn bij wat je doet, van moment tot moment
  • Je authenticiteit inzetten in de begeleidingsrelatieIn gespannen/conflictueuze situaties in contact blijven met jezelf en de ander

De trainer Margreet Groothuis: Naast mijn werk voor Makoto ben ik werkzaam als docent aan de School of Social Work bij Hogeschool Windesheim. Ik werk hier als docent, supervisor, trainer, coach en onderwijsontwikkelaar. Veel van de leerinhoud die ik ontwikkel en uitvoer gaat over de persoonlijk professionele ontwikkeling van de studenten, en over leiderschap, communicatie en conflicthantering. Sinds 1994 heb ik Aikido ontdekt en die fascinatie heeft me nooit meer losgelaten. Sinds 2004 ben ik samen met mijn partner Maureen 'eigenaar' van Makoto. Ik ben gediplomeerd mediator en LVSC geregistreerd Supervisor. Mijn hart en mijn bezieling zitten in de ontwikkeling van wijsheid en levensmoed en het doorgeven aan anderen van alles wat ik op die weg heb mogen leren en nog steeds leer. 

De trainer Maureen Rijks: Naast mijn werk voor Makoto ben ik werkzaam als manager in de Jeugd Gezondheids Zorg. Ooit opgeleid als psycholoog en godsdienstwetenschapper, heb ik mij, na een persoonlijk ziekteproces, verdiept in de Oosterse geneeswijzen. Ik heb een opleiding tot acupuncturist gevolgd bij het Chinese Medical Centre in Amsterdam en heb mij verdiept in aura en chakra healing en Bach Bloesem Remedies. In eerste instantie om fysiek weer aan te sterken kwam ik in 1986 in een Aikido dojo in Utrecht waar ik ben gaan trainen. Het beoefenen van Mindfulness meditatie en Aikido brengt mij veel inzicht in mijn handelen als mens en als manager. Ik heb de Master of Business Administration afgerond bij het Tias Nimbas Institute in Utrecht (2014). Ik ben bevoegd leraar Martial Arts en heb ervaring met het geven van Aikido lessen sinds 1992. 

Inschrijven
Je kunt je aanmelden via onderstaande knop Inschrijven. Voor deze dag kun je kiezen uit drie verschillende workshops. Geef bij de inschrijving in het veld 'opmerkingen' aan wat je 1e en 2e voorkeur is. Bijvoorbeeld: 1e keuze: Workshop 2 en 2e keuze: Workshop 3.
We proberen je te plaatsen bij je 1e voorkeur. Als de workshop van je 1e keus vol is, word je geplaatst bij je 2e voorkeur. Opgave is mogelijk tot uiterlijk ma. 1 april 2019.

 

 

Locatie

Proathoes, GGZ-terrein
Dennenweg 9
9404 LA Assen
Einddatum: 
10 april 2019
Begindatum: 
10 april 2019