Bestuurders in HBO te veel gefocust op studierendement

Overige
Type: Nieuws
Datum: 26 September 2019

Docenten in het hbo vinden dat het management en bestuur te veel gefocust zijn op studierendement. Daardoor hebben ze te weinig oog voor de zelfontplooiing van studenten en hun voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Nieuw onderzoek van Daniel van Middelkoop en Abdel Hafid Ballafkih van de Hogeschool van Amsterdam werpt licht op de verhoudingen tussen docenten en management van hogescholen. Uit enquêtes en interviews gehouden onder docententeams van twee hogescholen in Rotterdam en Amsterdam blijkt dat docenten van mening zijn dat het management van de hogeschool te weinig aandacht heeft voor de zelfontplooiing van studenten en de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

De onderzoekers waren in de eerste plaats op zoek naar een antwoord op de vraag welke opvattingen docenten zelf hebben over ‘studiesucces’. Ze constateren dat het debat over studiesucces toch voornamelijk heeft geresulteerd in een set meetbare doelen, maar wilden weten wat docenten nu eigenlijk verstaan onder studiesucces. Gezien de belangrijke rol van docenten in het bevorderen van studiesucces is het volgens hen belangrijk om te weten wat de opvattingen van docenten zelf zijn over het begrip studiesucces.

Van Middelkoop en Ballafkih zeggen dat er de afgelopen tien jaar in ieder geval veel aandacht is geweest voor studiesucces van studenten. Deze aandacht was ingegeven met het oog op het bevorderen van de kenniseconomie, maar ook vanuit de wens om de overheidsuitgaven terug te dringen voor hoger onderwijs. De onderzoekers menen dat de  studieresultaten van studenten omhoog zouden kunnen, als er meer overeenstemming komt tussen de opvatting van studiesucces van docenten en het management in het hbo.

Het onderzoek is daarom gebaseerd op de opvattingen van docenten over het bevorderen van studiesucces. De onderzoeksdata dateren uit 2010 en 2012 waarbij 25 lerarenteams gevolgd zijn. De teams bestonden gemiddeld uit elf docenten. Er is onderzoek gedaan bij de afdelingen bouwkunde, gezondheid, economie, het sociale domein en bedrijfskunde. Vervolgens zijn er vragenlijsten gebruikt en interviews afgenomen in teamverband.

Lees verder

Bron: Scienceguide