Beroepsregister

Wat moet ik doen om uitstel van herregistratie aan te vragen?

Zijn er kosten verbonden aan het advies van de Registratie Advies Commissie?

Wat moet ik doen voor mijn herregistratie als supervisor?

Mag ik ook een intervisiegroep vormen met niet-geregistreerde supervisoren?

In het reglement staat dat er minimaal 3 geregistreerde supervisoren in de intervisiegroep moeten zitten. Is dit inclusief of exclusief mijzelf?

Ik heb te weinig trajecten supervisie gegeven, maar ik wil toch graag een herregistratie aanvragen. Is dit mogelijk?

Ik heb te weinig aan intervisie gedaan, kan ik me nu niet herregistreren?