Beroepsorganisaties voor Coaches luiden de noodklok!

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 10 July 2019

Gevaarlijke ontwikkeling door wildgroei aan (stress)coaches

Als drie grootste beroepsorganisaties voor coaches (Noloc, NOBCO en LVSC) delen we de actuele zorg rondom de kwaliteit van de coaches die vele werknemers begeleiden bij stress en burn-out.

In Nederland kan iedereen zich coach noemen en werknemers begeleiden. Er is geen toezicht op de kwaliteit van deze begeleiding. Ook is niet elke coach geschoold in het inschatten van de ernst van de problematiek (is het depressie, burn-out of een andere psychisch probleem). Iemand die door burn-out uitvalt of ernstige stressklachten heeft is vaak erg kwetsbaar. Op dat moment is het èxtra belangrijk dat degene die je in vertrouwen neemt kundig, ervaren en betrouwbaar is!

Voorkom problemen
Als gezamenlijke beroepsorganisaties luiden wij daarom de noodklok en pleiten ervoor dat organisaties en werknemers gebruik maken van een coach die aangesloten is bij een beroepsorganisatie voor coaches. Door te kiezen voor een gecertificeerd coach, weet je zeker dat de coach succesvol een erkende opleiding heeft gevolgd, voldoende werkervaring heeft, aan intervisie doet en erkende bijscholing volgt. Bij herregistratie wordt dit gecontroleerd.

Een gekwalificeerde coach verwijst door 
Een professioneel en goed opgeleid coach weet wanneer coaching niet de juiste begeleidingsmethode is en iemand meer baat heeft bij therapie. Op dat moment zal hij een cliënt direct doorverwijzen naar een therapeut of psycholoog. En als laatste maar zeker niet onbelangrijk, zijn aangesloten coaches gehouden aan de ethische gedragscode van de beroepsorganisatie. Hierdoor kan een cliënt zo nodig een klacht indienen.

Deel van een netwerk
Meer nog dan alle controle, zegt het feit dat een coach zich aansluit bij een beroepsorganisatie veel over zijn of haar motivatie om actief kennis te willen halen en delen binnen een netwerk van professionals. Gecertificeerde coaches, loopbaanprofessionals, supervisoren en jobcoaches nemen zichzelf blijvend onder de loep, zoals psychologen en artsen dit óók continu doen.

Graag gaan wij het gesprek aan met belanghebbenden om gezamenlijk te streven naar duurzame kwaliteit van coaches.

Namens,

Ester Leibbrand - voorzitter Noloc, Beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches
Charlotte van den Wall Bake - voorzitter NOBCO, Nederlandse Orde van Beroepscoaches
Wardy Doosje - voorzitter LVSC, Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching

Contact opnemen naar aanleiding van dit persbericht? Meer info.