Bericht van tijdschrift voor supervisie en coaching en LVSC

Type: Nieuws
Datum: 14 May 2013

De uitgave van het tijdschrift Supervisie & Coaching is door uitgeverij BSL eenzijdig beëindigd, zonder welk overleg dan ook met de redactie. De redactie van het tijdschrift voor Supervisie en Coaching distantieert zich dan ook van dit besluit en van de manier waarop dit tot stand is gekomen.
Niettemin dreigt het vakblad voor professionele begeleiders op te houden met bestaan. Abonnees krijgen vanaf nu (indien zij hun lidmaatschap niet opzeggen) het blad OC Rendement toegestuurd.
Hoewel het LVSC bestuur geen invloed had op het besluit van de uitgever en dit geen zaak van LVSC is (het blad en redactie zijn onafhankelijk), blijkt een groot deel van de abonnees (schatting: 80%) aangesloten bij de LVSC. Daardoor is de LVSC wel betrokken. Het blad is overigens ooit ontstaan uit een werkgroep van de toenmalige LVSB.
De redactie heeft het bestuur van de LVSC verzocht om mee te denken over een passende oplossing voor het uitgeven van een vaktijdschrift voor professioneel begeleiders. Momenteel onderzoekt het LVSC bestuur samen met de redactie of het wenselijk en mogelijk is om een “eigen” tijdschrift op te zetten in samenwerking met een (andere) uitgever. Wij houden u op de hoogte.