Bedrijfsartsen maken zich zorgen om groot aantal stress coaches - Parool

Overige
Type: Nieuws
Datum: 10 July 2019

Twee derde van de bedrijfsartsen en psychologen maakt zich zorgen over de ‘wildgroei’ aan coaches die mensen met stress en burn-outs begeleiden. In twintig jaar tijd is het aantal geregistreerde stresscoaches meer dan vertienvoudigd.

De bedrijfsartsen en psychologen maken zich niet alleen druk over het ontbreken van een medische opleiding bij veel coaches, maar plaatsen ook vraagtekens bij de kwaliteit van de geboden hulp.

Dat blijkt uit onderzoek onder vijfhonderd beroepsgenoten door Het Nationaal Stressdebat, een eenmalig tv-programma van omroep MAX dat dinsdagavond wordt uitgezonden. Het aantal geregistreerde coaches dat hulp biedt aan mensen met stress en burn-outs bedroeg twintig jaar geleden nog 415. In mei van dit jaar waren er 4484 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In Nederland kan iedereen coach worden. Het is geen beschermd beroep.

Een ruime meerderheid van de bedrijfsartsen en psychologen spreekt van een wildgroei van stresscoaches. Volgens Marjolein Bastiaanssen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde zijn er vooral zorgen over de onduidelijke werkwijze van de coach. Biedt deze een zelfbedachte therapie aan of houdt hij zich aan de richtlijn opgesteld door bedrijfsartsen, huisartsen en psychologen? “Daar kom je op de website vaak niet achter,” zegt ze.

Naar volledig artikel