Bang voor een collega

Overige
Type: Nieuws
Datum: 08 March 2018

Heleen (naam gefingeerd) leed op het werk onder het botte gedrag van haar collega Henk. Ze had echter niet de moed om hem hierop aan te spreken. Het aanspreken van anderen is voor ons onnatuurlijk, vanwege ons primaire verlangen om bij de groep te blijven horen. Volgens Gytha Heins vergt iemand aanspreken op onacceptabel gedrag dus moed én de discipline je primaire instincten te managen. In dit artikel lees je hoe Heleen met deze situatie omging en geeft Gytha Heins tips om iemand aan te spreken. Lees hier het volledige artikel.

Het begrip moed is tevens het thema van De dag van de Coach, die eind mei dit jaar weer zal plaatsvinden. De Leden van LVSC kunnen deze dag bijwonen met € 30,00 korting!