AVG: Wat doe ik met de gegevens van mijn cliënten? (0,5 PE)

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 26 April 2018

Op 30 mei 2018 organiseert Regio Limburg in samenwerking met Radboudumc KPV een informatieve bijeenkomst over de AVG in het Radboudumc te Nijmegen. Op 25 mei 2018 wordt een nieuwe, Europese regelgeving van toepassing rond de bescherming van persoonsgegevens. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Mr. Léon Haszing, privacyfunctionaris bij het Radboudumc, gaat tijdens deze bijeenkomst in op de gevolgen van de wet AVG voor ieder die met cliënten werkt in dienst van organisaties of met een eigen praktijk. Welke gevolgen heeft dit voor ieder die met cliënten werkt in dienst van organisaties of met een eigen praktijk? Welke informatie van cliënten mag ik bewaren en wat niet? Hoe moet ik ze bewaren? Hoe communiceer ik hierover naar mijn cliënten én naar de instanties met wie ik samenwerk?

Deze bijeenkomst voor leden is gratis! Aanmelden voor deze bijeenkomst: vóór 14 mei.