Aantal coaches in 5 jaar gestegen met 66 procent

Overige
Type: Nieuws
Datum: 05 March 2019

Het aantal coaches dat mensen begeleidt in studie, werk of een depressie steeg de afgelopen vijf jaar met zo'n 66 procent naar 63.000. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Annemarie van der Meer, voorzitter van beroepsorganisatie ICF, zou graag zien dat coach een beschermd beroep wordt. 'Ik heb er geen zicht op dat de landelijke politiek dat op dit moment oppikt.'

Het goede nieuws is volgens Van der Meer dat het belang van coaching steeds meer doordringt tot bedrijven. Maar er zit ook een zorgelijke kant aan. 'Allerlei mensen worden coach. Het is geen beschermd beroep, dus je hebt geen diploma en beginkapitaal nodig. Je kunt een bordje op je deur doen en je bent coach.' Van der Meer, tevens coachingspsycholoog, vreest dat het aantal onbekwame mensen dat coach wordt daardoor zal toenemen. Aan de andere kant ziet ze dat steeds meer organisaties vragen om gecertificeerde coaches. 'Als beroepsorganisatie heb je een ethische code en uiteindelijk kan iemand ook zijn certificering of lidmaatschap verliezen.'  Naar artikel BNR

Bijdrage LVSC artikel Volkskrant over Coaching
Binnenkort verschijnt er een artikel in de Volkskrant over de forse toename van het aantal coaches en de kwaliteit van coaching. LVSC voorzitter Wardy Doosje is hiervoor geïnterviewd. Daarnaast heeft een journalist van de krant een coach-intakegesprek gehad bij een LVSC geregistreerd coach en wordt er een coachcliënt van een LVSC geregisteerd coach geïnterviewd voor dit artikel.