LVSC partner van Association of Coaching Supervision

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 30 April 2015

LVSC is partner geworden van de AOCS (Association of Coaching Supervision), een beroepsvereniging in Engeland voor supervisoren die supervisie geven aan coaches.  
 
De AOCS wil de perceptie hierover veranderen en supervisie meer bekendheid en een grotere 'share of voice' in de coaching gemeenschap geven. Hieraan is behoefte, omdat volgens AOCS veel coaches:
-  geen supervisie "krijgen",
-  de connotatie van het woord "supervisie" geen recht aan het concept geven,
-  nog meer verontrustend, denken dat ze het niet nodig hebben!

Platform
Supervisie voor coaches heeft een platform nodig om coaches en hun klanten in staat te stellen om de meerwaarde van supervisie op coaching beter te begrijpen. De toonaangevende verenigingen en academies in Engeland erkennen dat supervisie een grotere bekendheid moet krijgen.

AOCS is duidelijk gepassioneerd over de voordelen die supervisie brengt. En als klanten profiteren van supervisie, geloven zij sterk dat de coach dat ook doet.

Net zoals de LVSC streeft AOCS ernaar om partnerships en allianties te vormen met relevante beroepsverenigingen. Dit om de landelijke vertegenwoordiging te versterken en wederzijdse voordelen van het lidmaatschap te bieden zoals het uitwisselen van informatie en kennis. We zijn dan ook blij dat een dergelijke alliantie is gemaakt.

Mieke Voogd onderhoudt namens LVSC contacten met de AOCS. De samenwerkingsovereenkomst loopt in eerste instantie van april 2015 tot oktober 2016. Meer informatie over AOCS vindt u op de website van AOCS.

Voordelen voor LVSC-leden
Het partnership biedt u als LVSC-lid diverse voordelen. Eén van de voordelen van de samenwerking betreft een gereduceerd tarief voor lidmaatschap en een verkorte accreditatieprocedure.
 
Oproep
Binnen de LVSC wordt een groep van coaching supervisors gevormd om deze vorm van supervisie met elkaar op de kaart te zetten en van elkaar te leren. Ieder die geïnteresseerd is kan contact opnemen via info@lvsc.eu of 024-3662080 024-3662080, t.a.v. Mieke Voogd.

Internationale conferentie over Coaching Supervisie
Eén van die kennisbijeenkomsten is de 5e Internationale Conferentie over Coaching Supervisie op zaterdag 11 juli 2015 te Oxford. Meer informatie over inhoud en aanmelding.

Deze zeer succesvolle internationale conferentie brengt voor de vijfde keer op rij coaches, begeleiders, onderzoekers en iedereen met een interesse in de ontwikkeling van supervisie voor coaches samen. De conferentie is gericht op de verdere ontwikkeling van een kennisbasis en het daarmee bevorderen van goede praktijken, ondersteuning van het onderzoek op dit gebied en een bijdrage te leveren aan de professionele debatten. Er zijn papers over conceptuele, theoretische, praktische zaken en demonstraties in supervisie op coaching.

Op de vooravond van deze conferentie is er een zogenaamde Preconference workshop door Dr. David Drake. Sommigen van u kennen hem van de Summer University in Stavanger. Een unieke kans om een workshop bij te wonen van één van de internationale toppers in de narratieve begeleidingskunde.

Workshop ECVision project
Onze “eigen” Mieke Voogd, huidige voorzitter van de Commissie Kennis en Onderzoek,  geeft op deze conferentie een workshop over het ECVision project.
 
Dit project richt zich op definiëring van de verschillende disciplines binnen het spectrum van de begeleidingskunde in Europa. Tevens zijn supervisorische vaardigheden en competenties beschreven op een consistente manier. Hierdoor worden opleidingen vergelijkbaar en dit sluit aan bij het Europees kwalificatiekader. Het doel van deze workshop  is om reflectie en dialoog op gang te brengen over de ECVision competentiematrix in Europees perspectief. Op welke wijze kan deze matrix ondersteunen in trainingsprogramma's? En op welke manier kan supervisie de persoonlijke ontwikkeling van coaches en leidinggevenden uitlokken?

Kortom een interessante eerste kennismaking met onze Engelse buren….

Gerry Aerts, bestuurslid
i.s.m. Mieke Voogd, werkgroep AOCS

Tags: