ANSE

ANSE is een Europese koepel en samenwerkingsverband van nationale beroepsverenigingen voor Supervisie en Coaching in Europa.

Sinds 1975 zijn diverse beroepsverenigingen voor supervisie opgericht. Dit hangt samen met de ontwikkeling van supervisie, dat sinds die tijd steeds vaker als middel is ingezet bij procesgerichte consultering. Op 21 november 1997 richtten de Beroepsverenigingen voor Supervisie uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland en Hongarije ANSE op als Europese koepel voor Beroepsverenigingen voor Supervisie. ANSE vertegenwoordigt nu meer dan 8000 gekwalificeerde supervisoren en coaches uit meer dan 20 landen en 80 opleidingsinstituten. ANSE wil uitwisseling van kennis en ervaring stimuleren. Daarnaast wil ze de kwaliteithandhaving van standaarden voor supervisie en coaching stimuleren.

Meer informatie en een overzicht van de bij ANSE aangesloten beroepsorganisaties vind je op de website van ANSE.

Vanuit ANSE loopt het project EC Vision, met als eerste product de Glossary.

Tags: 
ANSE
Europese Koepel voor Beroepsverenigingen voor Supervisie