Werkgroep Huishoudelijk reglement heeft conceptversie gereed

Type: Nieuws
Datum: 23 August 2023
In het voorjaar is er een werkgroep ingesteld door het bestuur om het Huishoudelijk Reglement (HHR) aan te passen aan de nieuwe statuten. Er is nu een concept versie af. Wil jij meelezen en je feedback geven? Je kunt de conceptversie opvragen via bureau LVSC en een reactie geven tot eind september.

De werkgroep zal in oktober de reacties verwerken. In november zal het (aangepaste) concept aan de ALV worden voorgelegd. Via de ALV kunnen dan nog wijzigingen worden voorgesteld. De uiteindelijke versie zal in het voorjaar 2024 ter stemming gebracht worden in de ALV.

De werkgroep zoekt leden die willen meelezen en reageren. Heb jij interesse? Je kunt een mail sturen naar info@lvsc.eu of bellen naar 024-366 20 80 om de conceptversie van het HHR op te vragen.

Je krijgt dan het voorlopige concept toegestuurd. Reageren en wijzigingen voorstellen kan tot 30 september per mail naar info@lvsc.eu. 


HHR