Voorwaarden en werkwijze m.b.t. samenwerking KNGF

Het KNGF heeft voor haar leden een nieuwe intervisie module beschikbaar gesteld genaamd Interprofessioneel leren en samenwerken. Hierbij is de essentie dat de groep is samengesteld uit zorgprofessionals met verschillende achtergronden. Wij vinden het belangrijk dat elke professional ook punten kan krijgen in zijn/haar beroepsregister voor deelname. Daarom willen we jullie informeren dat LVSC geregistreerde supervisoren met affiniteit met de zorg en supervisoren van Coaches voor Medici (CvM), intervisiegroepen van het KNGF kunnen begeleiden bij interprofessionele intervisie. Je kunt je dus registreren bij het KNGF als intervisiecoach ten behoeve van de interprofessionele intervisie. Dit werkt als volgt:

  • Deelnemers stellen hun eigen intervisie groep samen en zoeken vervolgens een begeleider. Bij een interprofessionele intervisiegroep is het van belang dat elke professional ook beloond kan worden met accreditatiepunten voor zijn/haar beroepsregister. Het Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG) stelt dat voor medisch specialisten en huisartsen intervisiegroepen begeleid moeten worden door supervisoren van de Landelijke Vereniging voor Supervisie Coaching (LVSC) of Coaches voor Medici (CvM). Deze begeleiders hebben ten minste 3 jaar recente (in de afgelopen 5 jaar) ervaring in het geven van coaching, supervisie of begeleide intervisie aan artsen – huisartsen en/of medisch specialisten - met een minimum van 60 uur in totaal. Het vinden van de juiste begeleider is dus belangrijk voor deelnemers. Zodat de medisch specialisten en/of huisartsen ook accreditatiepunten kunnen krijgen in hun registers.
  • Het KNGF zal fysiotherapeuten informeren dat als zij een intervisiegroep gevormd hebben met huisartsen en/of medisch specialisten zij LVSC en CvM supervisoren kunnen benaderen voor begeleiding. Het KNGF zal fysiotherapeuten adviseren om te zoeken via de zoekfuncties op de LVSC en CvM websites.
  • Als een groep en een supervisor elkaar hebben gevonden zijn ze tezamen verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken over de begeleiding en kosten. Het KNGF is hierbij geen
  • Nadat goede afspraken gemaakt zijn tussen de supervisor en de intervisiegroep, meldt de supervisor zich bij het KNGF. De supervisor kan zich dan registreren via mijnkngf.nl.*
  • KNGF verwerkt de aanmelding en zal toegang geven tot Compass, het online systeem waarin de voorbereiding en administratie voor intervisie gedaan wordt. Hier is uitleg voor beschikbaar.