Vacature voor 2 leden voor commissie Internationale Contacten

Type: Nieuws
Datum: 20 April 2023
Vind je het leuk om warme relaties te onderhouden met onze zusterverenigingen en ANSE (de internationale koepel waarbij we zijn aangesloten? Sluit dan aan bij onze commissie internationale contacten!

Ter versterking van de Commissie Internationale Contacten (CIC) zoeken wij 2 enthousiaste nieuwe leden (m/v). In opdracht van het LVSC-bestuur ontwikkelt en onderhoudt de Commissie Internationale Contacten (CIC) contact met buitenlandse zusterorganisaties, met ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) en met andere spelers in Europa. Ook adviseert de CIC in voorkomende gevallen het bestuur over buitenlandse aangelegenheden.

Van kandidaten voor de Commissie Internationale Contacten vragen wij:

• Aantoonbare interesse in supervisie, coaching, organisatiebegeleiding en aanverwante
terreinen in binnen- en buitenland, inclusief in varianten en praktijken die afwijken van wat
in Nederland gebruikelijk is.
• Kennis van buitenlandse opvattingen en / of publicaties over supervisie en verwante
terreinen strekt tot aanbeveling.
• Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Engels. Een werkbare beheersing van
Duits strekt tot aanbeveling.
• In staat tot samenwerken in transculturele verbanden en bereid zich dienstbaar op te stellen,
zoals in het functionele onderhoud - en de verdere ontwikkeling - van netwerken ter
versterking van de positie van supervisie in Europa.
• Een ontwikkeld gevoel voor posities en verhoudingen, zoals blijkt uit het kunnen
onderscheiden van zakelijke (CIC, LVSC, ANSE) belangen en persoonlijke belangen.
• We vragen enthousiasme, voldoende geduld en abstractieniveau – internationale
ontwikkelingen verlopen afwisselend traag en snel, en kunnen soms een nogal
bureaucratisch karakter aannemen.
• In staat en bereid tot investeringen in tijd en energie over korte perioden, zoals in de
voorbereiding op en het onderhoud van internationale conferenties.
• Bereid tot het op termijn uitvoeren van bestuurlijke taken of het vervullen van een
bestuurlijke positie m.b.t. internationale contacten.
• Bereid zich voor een periode van minimaal drie jaar te verbinden.

Vrijwilligersvergoeding
De CIC valt onder de geldende LVSC regeling vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding wordt eenmaal per jaar uitbetaald. Daarnaast worden ook eventuele reis- en verblijfskosten in het buitenland vergoed.

Meer info en reageren
Lijkt het je interessant om deel uit te maken van onze commissie internationale contacten? Stuur dan je sollicitatie op! Nog meer info? Nadere informatie kun je verkrijgen bij CIC lid Marian van Ingen via mjvaningen@gmail.com.

Je schriftelijke sollicitatie voorzien van motivatie zien wij graag voor 15 mei a.s. tegemoet en kun je richten aan info@lvsc.eu ten name van Ingrid Markus.

Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek met twee commissieleden van de CIC.