Yvonne Orbon

Yvonne Orbon

Professioneel profielMijn naam is Yvonne Orbon, behalve supervisor LVSC geef ik ook trainingen in Beroepsethiek Basis en Verdieping, Verbindend Gezag/Geweldloos Verzet, Seksuele gezondheid/Vlaggensysteem en Verdiepingstrainingen voor de gemeentelijke toegang. De combinatie van meer dan 30 jaar ervaring in de jeugdzorg en een eigen praktijk maakt dat ik goed kan aansluiten bij het werkveld; zowel op managementniveau als op de uitvoeringsniveau. Ik ontwikkel op vraag trainingen om de handelingsbevoegdheid bij professionals te vergroten. Door veel (praktijk)ervaring kan ik een goede en passende vertaling maken van de theorie naar de praktijk. Mijn opdrachtgevers/klanten zijn behalve uit de jeugdzorg ook afkomstig uit de gemeentelijke wereld, ouderen zorg, het onderwijs, LVB-sector, GGZ/therapeuten en gezondheidszorg. Voor deze partijen geef ik vooral supervisie, supervisie aan management, teambuilding, methodische leerbijeenkomsten en trainingen. Deze diensten zijn allemaal geaccrediteerd; voor punten binnen het SKJ of voor reflectie d.m.v. LVSC.

Contact

Yvonne Orbon Training en Coaching
Beukenstraat 2
6013SR Hunsel
Nederland
0611275323

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

Pactum
Professionalisering Jeugdzorgwerkers, Kwaliteit en Innovatie.
Via Jeugd, Scoor Jeugdhulp, Xonar, de Wiekslag, Herlaarhof, Anacare, PSW
Methodische supervisie; methodiek bewaking in supervisie vorm.
Supervisie
ZZP 'ers in de zorg
Gemeente Asten
Methodische intervisie aan gezinscoaches.
Rubicon Jeugdzorg
Teamcoach zelforganiserend werken
Koraal/jeugd
Methodische supervisie Verbindend Gezag
Stichting Jeugdzorg St. Joseph/Via Jeugd
Supervisie Nieuwe Autoriteit
de Zorggroep
Besluitvorming zelforganiserende teams
Lucht-je-hart-gesprek
Gesprekken met professionals in de jeugd en gezondheidszorg in tijden van Corona. Over thema's zoals veiligheid, spanningen en onzekerheden, stress, verlieservaringen.
Prokino
Supervisie aan leidinggevende in de zorg
Intervisie Humanitas
Intervisie aan vrijwilligers
Hogeschool Zuyd
Supervisie aan social Work studenten
Supervisie William Schrikker Groep
LVSC supervisie
Gemeente Gennep
Vraagverheldering; 3 dagdelen methodische leerbijeenkomst.