Wilma Christiaens

Professioneel profiel

Begeleidingskundige

1. Kan zelfstandig coachen of supervisie bieden.
2. Kan een complex begeleidingstraject inzetten voor een organisatie, groep of individu.
3. Kan ter ondersteuning van de eigen beroepspraktijk een vorm van praktijkwetenschappelijk onderzoek inzetten en verantwoorden.
4. Kan maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen verbinden aan eigen begeleidings-kundige praktijken en (internationale) begeleidingskundige theorieën.
5. Kan begeleidingsprocessen afstemmen op wisselende contexten en kan zich daarbinnen be-wegen.
6. Kan in de beroepspraktijk aspecten van betekenisgeving (ethiek, normatieve professionali-sering, cultuursensitiviteit en levende verhalen) onderkennen en hanteren.
7. Kan in dialoog situaties creëren waarmee nieuwe praktijken en gedragsveranderingen ont-staan.
8. Kan onderwerpen op de agenda van een organisatie zetten, die eerder onbekend of onbe-noemd waren.
9. Kan kennis, motieven en overwegingen duidelijk presenteren aan opdrachtgevers, aan de betrokkenen in de begeleidingspraktijk en collega-begeleidingskundigen.
10. Kan reflecteren op het eigen handelen en dit verwoorden, verbeelden en verantwoorden.


Specialties: Het gebruik maken van beeldende werkvormen is geheel mijn eigen stijl als begeleider.

CRKBO Geregistreerd Docent

Contact

Kantoor op Zuid
Graslaan 71
6833CE Arnhem
Nederland
0653926751

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

M HOB