Paula Visser

Professioneel profielORGANISATIEONTWIKKELING
- Ervaar jij met je team een hoge werkdruk?
- Is er sprake van wij-zij-denken?
- Wordt er vaak gezegd: "Dat moet van... (de directeur, de inspectie, HRM, etc.)?
- Speelt de waan van de dag de hoofdrol?
Ik help je ervoor te zorgen dat de kern van je vak en organisatie weer leidend wordt. Zodat...
- De lange termijn weer leidend is voor zowel je organisatie en collega's als voor je klanten/ patiënten/ leerlingen.
- Je samen weer bezig bent met de dingen die ertoe doen;
- Medewerkers zich mede verantwoordelijk voelen voor de organisatie als geheel.

LEIDERSCHAPSCOACHING
Worstel je met situaties als...
- het doorhakken van knopen;
- een disbalans in privé en werk;
- het creëren van gedeeld leiderschap;
- het benutten van alle aanwezige kwaliteiten en talenten van je medewerkers?
Ik help je te reflecteren in het moment, de plek in te nemen die past bij je rol en je prioriteiten op orde te brengen.
Door letterlijk afstand te nemen van je werksituaties ontstaat ruimte om samen te onderzoeken waar de kneep zit, te oefenen met lastige gesprekken en te reflecteren op wat er gebeurt.
Daar zet ik (afhankelijk van de casus en jouw wensen) wandelcoaching, beeldcoaching en/of coaching-on-the-job voor in.

Ik vind het heel belangrijk dat de in gang gezette ontwikkeling ook doorgaat wanneer ik er niet (meer) bij ben.
Dan bereik ik mijn missie:
Paula Visser Werkt!
Voor duurzame ontwikkeling op je werk!

Sluit jouw vraag aan bij wat ik kan bieden?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op via mail (info@paulavisserwerkt.nl) of bel 06-46680779.
Tot horens!

Met vriendelijke groet

Paula Visser

Contact

Paula Visser Werkt!
op locatie of via beeldbellen
Nijmegen
Nederland
0646680779

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

Organisatieontwikkeling
Wat mij over de streep trok om met Paula in zee te gaan, was enerzijds haar systemische manier van kijken. Anderzijds kent zij het klappen van de zweep van de werkvloer in het primair onderwijs.
Daarnaast vond ik het heel prettig, dat ik in de voorbereiding de touwtjes in handen had. En tijdens de teamsessies gewoon onderdeel kon en mocht zijn van het team, het systeem.
Tijdens de teambijeenkomsten maakte een stukje schoolontwikkeling deel uit van de agenda. Paula voorzag ons daarbij van feedback, waardoor we het geleerde meteen konden toepassen.
Extra cachet gaven de visualisaties die Paula hierbij inzette - zowel als agenda, maar ook gedurende de dag.
Dat leverde uiteindelijk op dat we, met Paula's hulp, als team samen een professionele cultuur hebben neergezet, waarin we afscheid hebben genomen van wantrouwen. En dat ik als directeur af en toe achterover kan leunen, om te zien wat er gebeurt en wat er eventueel nodig is. (Marjolein van Heumen, directeur PO)
Organisatieontwikkeling
Paula overziet het grotere geheel, zoomt uit en weer in. Zij stelt de vragen, die de ander aan het denken zetten en in beweging brengen. Van daaruit zet zij de volgende stap in haar begeleiding. Paula brengt hoofd, hart en handelen met elkaar in verbinding. Zij weet daarmee ook waar het bij de ander schuurt. Dit vraagt om vertraging en onderzoeken van de onderstroom. Vanuit de verbinding met de ander, maakt zij gedrag en handelen bespreekbaar, wat voorwaardelijk is voor een professionelere cultuur. (Hilde van Eldonk, directeur PO)
Organisatieontwikkeling
Tijdens teambijeenkomsten en individuele begeleiding is Paula een zeer ervaren, betrouwbare en motiverende begeleidingskundige. Paula ontwikkelt in samenspraak een passend traject dat aansluit bij de ontwikkelvraag van de school. Ze stemt vervolgens op prettige wijze tussentijds af én bij. In het traject voorziet zij betrokkenen van de nodige wetenschappelijke onderbouwing en legt verantwoordelijkheden daar waar ze horen. Haar presentaties en teamopdrachten hebben een goede opbouw en worden ondersteund met verhelderende visuals die op maat gemaakt zijn en inspirerend werken! Doordat zij oog heeft voor de verschillen tussen mensen en helder communiceert, verdient zij het vertrouwen van het individu en vergroot zij mede daardoor de opbrengsten in het groepsproces.
Ik heb bewondering voor de wijze waarop Paula haar vele jaren (onderwijs)ervaring en talenten weet te combineren in het begeleiden van een teamtraject! (Karen Klompmaker, directeur PO)
Leiderschapscoaching
Paula weet de juiste vragen te stellen. Ze kan daarmee een spectrum openen dat jijzelf nog niet als dusdanig bewust hebt ervaren. Ze stelt zich op als mede-ontdekker en leidt je via de menselijke maat naar datgene dat je vooraf in kaart hebt gebracht, jezelf als doel hebt gesteld en regelmatig zelfs ook verder. Ze weet hierin de juiste afwegingen te maken. Ik heb het geluk gehad enkele jaren door Paula te zijn begeleid. Ik kijk er met volle tevredenheid op terug! (Bart Könings, directeur PO)
Leiderschapscoaching
PAULA VISSER is een supervisor die er voor zorgt dat supervisie echt WERKT!In 2016-2017 heb ik als directeur van basisschool De Raamdonk met Paula Visser een supervisie traject doorlopen. Met meer dan 25 jaar ervaring in het onderwijs kan ik stellen dat de supervisiegesprekken met Paula mij echt geholpen hebben. Ik was onder de indruk van de wijze waarop Paula, door het stellen van de juiste vragen en het op de goede momenten laten vallen van stiltes, mij de ruimte gaf om tot een beter zelfinzicht te komen. Met Paula Visser als supervisor, krijg je een klankbord waarmee iedere leidinggevende en leerkracht tot een beter zelfinzicht komt ten aanzien van eigen functioneren. Deze manier van supervisie helpt ook bij het oplossen van (soms) moeilijke organisatiesituaties waar we allemaal regelmatig voor komen te staan. (Michel van der Kraan, directeur PO)
Leiderschapscoaching
Paula heeft mij het eerste jaar als basisschooldirecteur begeleid als coach. Als zijinstromer zonder onderwijservaring komt er zo'n eerste jaar enorm veel op je af. Praktische zaken kosten veel tijd terwijl je graag ook aan de inhoud toekomt. 'Vertrouw je op je eigen kennis en gevoel of laat je leiden door hoe het hoort?' De gesprekken die ik met Paula heb gevoerd hebben me geholpen om in een nieuw vakgebied te vertrouwen op je capaciteiten. Ze hielp me om orde te brengen in complexe situaties en hield me waar nodig een spiegel voor. De rol van directeur is met vlagen eenzaam. Het is prettig om te kunnen sparren met iemand die veel kennis en ervaring heeft, maar toch op afstand staat. Ik gun iedereen in een vergelijkbare positie een coach als Paula. (Anneke van der Vaart, directeur PO)