Mirjam Boeve

Mirjam Boeve

Professioneel profiel

Supervisie gaat over wie jij als professional bent maar ook wie jij als persoon bent. Op dat snijvlak ga ik met jou aan de slag met wat dát betekent voor jou binnen jouw beroepsgroep.

De kern van supervisie is op persoonsniveau leren van ervaringen die jou raken binnen het vakgebied waar jij werkzaam bent.
Leren begint bij het niet weten. Het kan voor ongemak zorgen, maar het kan ook ruimte geven met onbegrensde mogelijkheden die je binnen supervisie kan gaan verkennen. Dit heb ik zelf ervaren tijdens mijn supervisietraject en dit pad wil ik nu graag met jou bewandelen.
Het verdiepend leren waarbij jij als supervisant de reflectie gebruikt om tot nieuwe inzichten te komen en dit te vertalen naar de praktijk.
Reflectie is een gestructureerde manier om ervaringen te begrijpen, te analyseren en er betekenis aan te geven. De wijze waarop je reflecteert kan verschillen. Dit kan door middel van een gesprek, maar ook in stilte of door gebruik te maken van verschillende werkvormen zoals een opstelling waarbij dat wat je vaak wel voelt maar niet zichtbaar is, inzichtelijk maakt. Op basis van deze reflectie ontwikkel je ideeën en nieuwe perspectieven die je vervolgens uitvoert in de praktijk. Alleen dan kan je ontdekken of de nieuwe inzichten ook leiden tot professionele groei en ontwikkeling.

Aan welke vragen kan jij denken tijdens jouw supervisietraject;
Waarom doe ik wat ik doe, wat raakt mij binnen mijn werk of waarom ik iets niet los kan laten zijn vragen die je tegen kan komen en een te grote plek kunnen gaan innemen. Handelen gaat vaak vanzelf binnen je werk, leren vraagt tijd en aandacht om er van verschillende kanten naar te kunnen kijken.

Staan vanuit supervisie:
Supervisie is een didactisch leermethode waarin binnen de kaders ruimte is voor jouw eigenheid en kleur.
Welk gedrag of welke overtuigingen heb jij binnen je werk. Hoe helpen of belemmeren zij jou in je professionele identiteit. Ik stimuleer je om zelf na te denken en te onderzoeken welke beweging hierin gemaakt kan worden. Ik luister en stel de verdiepende vraag die jou in beweging zet om te gaan staan voor wie jij wil zijn als professional. Door reflectie en verdieping kijken we samen naar jouw waarden en overtuigingen.
Wat je van mij mag verwachtingen is dat ik een krachtige leeromgeving schep waarbij vanuit veiligheid en vertrouwen er ruimte ontstaat om te groeien. Ik werk vanuit wederkerigheid en vraag van jou om je open en nieuwsgierig op te stellen naar de eigen leervragen die jij binnen je werk tegen komt en hier vanuit nieuwsgierigheid en liefde naar te willen kijken. Mijn visie op leren is dat leren begint vanuit liefde voor jezelf en voor het leren.
Ik gebruik hiervoor verschillende methodes zoals de voice dailogue, het systemisch werken en maak gebruik van creatieve werkvormen. Het doel hierbij is om jou de rode draad in je groeiproces te laten ontdekken om zo van incidenteel leren naar intentioneel leren te kunnen gaan.

Een supervisietraject bestaat uit 10 à 15 bijeenkomsten en kan zowel individueel als binnen een groepje (max 3 deelnemers).

Contact

Windas 2
8441 RC Heerenveen
Nederland
0625182720

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*