Marlies Jellema

Professioneel profiel

“Focus op wat werkt”.
Als (leer)supervisor, intervisiebegeleider, coach en trainer werk ik vanuit de principes van de positieve psychologie. Het ontdekken van sterke kanten en leren hoe deze in te zetten zijn daarbij onderdeel van het leerproces. Vanuit je ervaringen groei je, vanuit jouw talenten. In groepen begeleid ik ook het sociaal leren zodat optimaal van elkaar geleerd kan worden

Positieve psychologie en gerelateerde werkwijzen zoals Motiverende Gespreksvoering en Acceptance and Commitment gaan uit van de mogelijkheden die je als lerende professional hebt. Ook als je start met een knelpunt onderzoeken we jouw krachten om hier effectief mee om te leren gaan. Leren is altijd groeien door bewustwording, het zogenaamde deep learning. Het ontwikkelen van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en een growth mindset komen hierbij regelmatig aan de orde.

Ik ben eigenaar van het Centrum voor Werkgeluk en ik doceer bij verschillende begeleidingskundige post HBO opleidingen. Ik geef regelmatig trainingen aan professionals in positieve psychologie, acceptance and commitment en ben "train-de trainer' in Motiverende Gespreksvoering (Mint gecertificeerd).
Je kunt me ook tegenkomen als redactielid van het tijdschrift voor Positieve psychologie of ons eigen Tijdschrift voor begeleidingskunde.

Hoe werk ik? Vanuit mijn achtergrond als Psychomotorisch Therapeut zet ik uiteenlopende creatieve en lichaamsgerichte werkvormen in, met als doel de professionele ontwikkeling van jou of jullie als professional. Je hebt de regie over de inhoud en ik zet me in voor jouw proces.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.
Het start met een vraag van jou.

Summary: Supervisie, Leersupervisie Coaching, Organisatie- en Teamcoaching, Training, Intervisie, Motiverende Gespreksvoering, Acceptance and Commitment en Positieve Psychologie.

Contact

Marlies Jellema
8016KJ Zwolle
Nederland
0616475512
Centrum voor werkgeluk
8011GB Zwolle
0616475512

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

Artikel Anse Journal Positive Psychology in supervision
Artikel uit het Anse journal, 2018, over positieve psychologie in supervisie. Improving the quality of supervision by applying new scientific insights for professional growth in supervision
Jaap Kleinpaste Docent Bachelor LO-opleiding Calo en Master Physical Education and Sport Pedagogy at CALO - Hogeschool Windesheim
Ik heb Marlies ontmoet in mijn traject van Leersupervisie, waarin zij mijn supervisor was. Marlies verstaat de kunt van sturen zonder te sturen. Je voelt in de vrijheid die ze geeft een enorme betrokkenheid en ze heeft bijna ongemerkt richting gegeven aan mijn professionele ontwikkelingstraject als supervisor. Bij Marlies voel je je gezien en gehoord.
Jolling Lodema, Lecturer/teammanager Windesheim
Marlies is one of my colleages that i highly respect. She showed in the time we were in the same didacted course, she is a very clever woman and has a great feeling for saying the right things in difficult situations. The interaction with Marlies helped me more than the program itsself.
Article Anse Journal motivational interviewing and supervison
Artikel uit het Anse Journal, 2020, over motiverende gespreksvoering in supervisie. In this article the author argues why reflective learning in supervision
can be enhanced by applying the spirit of Motivational Interviewing
(MI). MI is specifically designed to evoke, support and strengthen
the motivation to change and therefore may be valuable to sustain
transformational learning. The author shows the similarities between supervision and MI. Against the background of our VUCA
world, she argues how nicely MI and supervision fit together
and moves on to demonstrate how MI could reinforce experiential learning processes to the benefit of supervisees if the
principles of MI are thoughtfully combined with supervisory
techniques.
Artikel Uit Tijdschrift Supervisie & Coaching, nr. 28 2011
Perfectionisme inopleidingsupervisie: Wie kent ze niet: supervisanten met een hang naar perfectie inzowel werken als leren? Beschreven wordt hoe perfectionisme alsthema in supervisie herkend en opgepakt kan worden en welkewerkwijzen daarbij ingezet kunnen worden.
Jan Oosting Course Manager Haagse Hogeschool Masters & Professional Courses. Docent supervisiekunde/ (Leer) supervisor & Coach.
Ik heb Marlies leren kennen als een serieuze, creatieve en zeer betrouwbare(leer) supervisor die heel goed in staat is om in de actualiteit een supervisorische verbinding te maken.August 20, 2011,
Motivational Interviewing in supervision How the spirit of MI invites reflection in supervision
In this article I set out to describe how ‘Motivational Interviewing’ may greatly contribute to reflective learning in supervision. I will focus mostly on the theoretical foundations and the underlying attitude of MI and the importance thereof to professionals in the social field, the term ’professional’ to be understood as referring to supervisors, coaches, social workers, teachers, therapists and similar practitioners, and wherever I write her’ I also refer to ‘him’. Juni 2019