Mariette Pellegrom

Mariette Pellegrom

Professioneel profielSupervisie Coaching Nijmegen onderscheidt zich door een positieve insteek, vanuit rust en ruimte toewerken naar leerdoelen binnen leersupervisie, supervisie, coaching en intervisie. Als leersupervisor, supervisor, coach en intervisor stilstaan bij de beleving, je emoties, en resultaat gericht werken. Aansluiten bij je eigen ontwikkeling en leerpunten. De eigen beleving en leerweg volgen, vanuit een rustige en open basishouding. Ieders weg loopt anders. Door een positieve benadering en creatieve werkwijzen, loop ik een stukje mee en laat ik je zelf richting bepalen. Het niet te zwaar maken en komen tot bewustwording door de ander in zijn waarden te laten en zijn krachten leren kennen is de kern van de werkwijze.

Contact

Supervisie Coaching Nijmegen
Hazenkampseweg 313
6531 NH Nijmegen
Nederland
06-36309528

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

Supervisie en coaching door Mariette Pellegrom
Praktische methodieken; Positieve insteek, luchtige manier met verschillende werkvormen. Positiever kijken naar mogelijkheden. Mijn zelfvertrouwen is vergroot. Mijn eigen weg gaan vanuit mijn kwaliteiten. Persoonlijke aandacht en verdieping. .... Ik heb geleerd minder hard te lopen. Met opgeheven hoofd dingen aangaan. Mijn mond meer open doen en een rugzakje meegekregen... Ondersteunen bij je eigen weg gaan. Ik heb geleerd er meer boven te hangen, beter te begrenzen. ... Ik word niet meer snel van mijn stuk gebracht en heb meer vertrouwen in mijn eigen kunnen... In een veilige sfeer werken, door acceptatie, serieus nemen, aansluiten en waarderen wat je doet. Je mag er zijn zoals je bent. Naast veiligheid en warmte ook afstand nemen. De supervisor straalde rust uit, zodat ik zelf de ruimte voelde om te ordenen wat er speelt...Verschillende schema's en modellen werden er bij betrokken. De supervisie bij Mariëtte heb ik ervaren als een prettige manier om stil te staan bij wat lastig is in mijn werk en wat goed gaat.
crisis begeleiding
Fijn om je gevoelens te kunnen delen, stil te staan bij je emoties die een crisissituatie kunnen oproepen. Op een rijtje krijgen wat je kunt doen om je hoofd boven water te houden. Je eigen situatie in perspectief plaatsen.