Margo te Roller

Professioneel profiel

Inhoudsdeskundig op het gebied van maatschappelijk werk en jeugdzorg én begeleidingsdeskundig. Passie voor het vak en voor de mens die het uitvoert. Dat is wat mij typeert. Ik heb ervaring in het maatschappelijk werk (individueel, gezinnen en groepen), in de jeugdzorg en in het onderwijs (HBO MWD/Social Work). Door mijn ervaring, huidige functie en de Master Social Work ben ik volop betrokken bij de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en wat dit vraagt van mensen in de sector gezondheid en welzijn. Ik ben generalist- en specialist begeleider die op maat een leertraject kan invullen als supervisor, coach of intervisie- of teambegeleider. Leervragen kunnen liggen op het terrein van weer leren (verdiepend) te reflecteren, het hanteren van stress of time management of identiteitsvragen waarmee je in je functioneren wordt geconfronteerd. Jouw persoon en jouw leervragen staan centraal! Mijn stijl van werken kenmerkt zich door een persoonlijke en betrokken manier van werken, die ik sterk heb ontwikkeld tijdens mijn opleiding bij het Kempler Instituut (ervaringsgericht leren). Ik ga uit van drie pijlers:• Ik ben op zoek naar hoe je als persoon tot je recht komt, • hoe je dit doet in contact met de ander en • hoe je hiermee tot kwalitatief goed werken kunt komen. Ik geniet steeds weer van het onderling contact, de boeiende inbrengen en de resultaten van de persoonlijke zoektocht van elk individu. Anderen zien mij als een warm en betrokken iemand die snel een persoonlijke sfeer met diepgang kan creëren. Ik kan snel verbanden leggen en leg de vinger op de zere plek. Ik prikkel en daag uit zonder te therapeutiseren of het zwaar te maken. Ik heb gevoel voor humor en denk vooral in mogelijkheden en perspectief. Interesse? Van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. op aanvraag stuur ik je een uitgebreider profiel met mijn werkwijze. margo.teroller@xs4all.nl

Contact

Supervisie, coaching en teambegeleiding
zuster van der Kolkstraat 29
8017HT ZWOLLE
Nederland
06 122 77 878

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

Denise van Kempen, teammanager ZeS op Maat
Margo is sinds enkele jaren de vaste supervisor voor de medewerkers van onze organisatie. Zonder uitzondering komen medewerkers na een supervisietraject met nieuwe inzichten terug op uiteenlopende gebieden: het omgaan met lastige werksituaties, het doseren van energie, het bewaken van grenzen ten opzichte van zowel cliënten als collega’s, de balans houden tussen werk en privé, inzicht verkrijgen in de eigen socialisatie en hoe dit doorwerkt in je huidige werkwijze…Margo beschikt over een schijnbaar onuitputtelijke hoeveelheid theoretische kennis en kent veel verschillende werkvormen waardoor iedereen weer met andere tools terugkomt. Hier doen andere collega’s dan weer hun voordeel mee en zo werkt elk supervisietraject door in het hele team. Door haar professionele werkwijze en haar vermogen om ècht te luisteren en snel dingen te kunnen duiden zonder oordelen schept Margo een sfeer waarin iedere medewerker zich voldoende op zijn gemak voelt om het proces aan te gaan. Het feit dat Margo het werkveld goed kent draagt bij aan de kwaliteit van de supervisie.
Jacqueline, Maatschappelijk werkster
Binnen mijn werk als maatschappelijk werker liep ik vaak tegen mijn eigen grenzen aan. Ook had ik er soms moeite mee om zowel bij collega’s als bij cliënten mezelf te zijn en durfde me niet kwetsbaar op te stellen. Gesteund door mijn leidinggevende ben ik hiermee in supervisie aan de slag gegaan.Door praten en oefenen aan de hand van praktijkvoorbeelden ben ik me vooral bewust geworden wat mijn eigen houding teweeg brengt bij anderen. Als ik me niet ‘echt’ en open opstel kan ik dat ook niet van een ander verwachten. Inmiddels gaat me dit zowel privé als op het werk veel beter af en ik merk dat gesprekken met anderen natuurlijker verlopen.Ik zou supervisie van harte aanbevelen. Ook al loop je niet echt ergens tegen aan, het is heel prettig om samen met iemand te kijken wat beter kan in je werk en daar bewust mee aan de slag te gaan.Margo kon door het stellen van de juiste vragen ,en soms ook met voorbeelden uit eigen (werk)ervaring, tot de kern komen. Ze kan goed confronteren, zonder dat ik dit als aanvallend heb ervaren. Tijdens het traject heeft ze me veel stof tot nadenken gegeven en al schrijvend (door middel van reflectieverslagen) kon ik haar vragen of opmerkingen goed plaatsen en, waar nodig, toepassen. (najaar 2015)
Esther, gezinsvoogd
Ik heb in 2015/2016 een dubbel traject gevolgd bij Margo in totaal 12 zittingen. Ik ben gestart met coaching, omdat ik dreigde burn-out te raken in mijn baan als gezinsvoogd. Na zes zittingen had ik meer ruimte voor de werkinhoud en schakelden we over op supervisie.Ik heb de benadering van Margo als erg veilig en stimulerend ervaren waardoor ik veel ruimte had om mezelf (weer) serieus te nemen. Margo was erg goed in het aansluiten bij waar ik zat en mezelf te laten ontdekken op welke punten ik kon groeien. Haar eigen werkervaring bracht zij op een prettige manier ter sprake. Ze is zo professioneel dat je, zelfs als mede professional, niet bewust bent van hoe zij de begeleiding vorm geeft. Het is geen trucje wat Margo doet, maar ze is authentiek in haar werk.Mindfulness oefeningen hebben geholpen me bewust te maken wat ik voel en dat zonder waarde oordeel toe te laten. Het hele coaching/supervisie traject heeft me echt geholpen om een pas op de plaats te maken. Ik ben me veel bewuster van mijn gevoelens en hoe ik daar op een goede manier ruimte voor kan nemen. Ik voel me meer in mijn kracht staan. Ik ben bewuster bezig met hoe ik in het werk sta en wat ik wil.Het blijft een leerproces voor mij om mijn gevoel serieus te nemen en me er bewust van te zijn. En vervolgens te kiezen hoe ik er mee wil handelen. Ik ben me bewuster van mijn valkuilen; vooral veel te analyseren en daardoor aan het piekeren te raken. En hoewel ik me vaak onbewust laat leiden door mijn gevoel, heb ik toch de neiging om mijn gevoelens bij voorbaat weg te drukken. Omdat ze lastig zijn, of omdat ik bang ben dat ik ze niet kan hanteren. Door er meer bij stil te staan en te onderkennen wat ik voel kan ik er beter handen en voeten aan geven.Ik merk nu (ruim een half jaar later) nog steeds dat het traject me veel heeft opgeleverd en dat ik beter met de stress en werkdruk kan omgaan die nu eenmaal bij het werk horen.
Gerben Nieuwenhuis, de menselijke zaak, bedrijfsmaatschappelijk werk
Wie knipt de kapper?
In kader van voldoen aan de eisen van mijn beroepsregistratie en zelf altijd blijven leren heb ik tweemaal een supervisietraject van Margo mogen volgen. Je kan mijns inziens mensen niet begeleiden als je zelf niet aan de andere kant van de tafel hebt gezeten inzake reflecteren op je eigen gedrag.
Sterk in de supervisie was het vermogen van Margo om, in een wirwar van dynamiek die een zelfstandig professional meeneemt, de rode draad vast te houden en elke keer elegant terug te brengen in de supervisie.
Daarbij was ze uitstekend in staat om alle praktijk materiaal te verbinden aan een theoretisch model, wat weer herkenning en nieuwe openingen bood voor strategische koerswijzigingen in mijn eigen gedrag.
Last but not least deed ze dit op een warme humorvolle manier die goed bij me aansloot.
Ik kan haar als supervisor warm aanbevelen, professionals met een gevulde agenda die meestal bol staat van zorg om cliënten kunnen mijns inziens veel aan haar hebben. Ze krijgt van mij een dikke 9.
Laura, medewerker SAVE, Samen Veilig Midden- Nederland
De reden om een supervisietraject te starten was omdat ik vastliep in mijn werk. Ik wilde mezelf graag verder ontwikkelen en beter in balans komen tussen draagkracht en draaglast.
Ik merk dat in dankzij de supervisie meer zelfvertrouwen heb gekregen en inzicht in mijzelf in wat ik kan, wat ik leuk vind en wat ik belangrijk vindt. Dus wat mijn persoonlijke drive is om dit werk te doen. Ook ben ik meer ontspannen in mijn werk en dat is erg prettig.
Ik zou anderen zeker supervisie aanraden. Het helpt echt om je net dat steuntje in de rug te geven als je ergens tegenaan loopt zonder hiervoor zware therapie te moeten volgen, maar wel goed naar jezelf kunnen kijken en dit inzetten ten behoeve van een prettige werksfeer en inzicht krijgen in je eigen mogelijkheden.
Margo heeft bijgedragen aan mijn leerproces door goed naar mij te luisteren en heeft enorm veel verschillende mogelijkheden om bij je behoeftes aan te sluiten. Van ‘zweverige’ meditatie oefeningen tot praktische tips en handvatten. Margo is flexibel, ervaren en straalt uit dat niks gek is en je overal over kan praten. Dit gaf mij vertrouwen om mij kwetsbaar op te stellen en persoonlijke dingen met haar te delen.
Jolanda, jeugdhulpverlener
Ik kreeg supervisie aangeboden door mijn werkgever. Het leek me een goede manier om me te ontwikkelen.Ik heb vooral geleerd om zaken positief te benaderen i.p.v. negatief. Ik vond de manier van werken heel prettig; op een rustige manier confronteerde Margo me met mijn uitspraken en denkwijzen over mezelf en mijn werk (over mijn eigen functioneren en mijn gevoelens daarbij). Ze liet me nadenken over mijn (negatieve) kijk daarop. Ik ontwikkelde daardoor uiteindelijk een veel positiever zelfbeeld welke ook in mijn privé situatie doorwerkte. Kortom; ik ben heel blij dat ik supervisie gevolgd heb.
Senior Project Manager
In mijn functie als Project Manager heb ik een breed takenpakket wat veel afwisseling en uitdagingen met zich meebrengt. Eén van mijn persoonlijke uitdagingen is om reële doelen te stellen en een goede privé-werkbalans te behouden. Mij werd de mogelijkheid geboden om hieraan te werken d.m.v. coaching, dus ik heb deze kans vol enthousiasme opgepakt!
Margo wist mij tijdens het intakegesprek al te raken, waardoor ik meteen het gevoel kreeg dat ik goed zat bij haar als coach. Door de coachsessies met Margo ben ik me bewuster geworden van mijn knelpunten en daarnaast heb ik ontdekt wat mogelijkheden zijn om deze om te buigen in iets positiefs. Ik neem mijn eigen gevoel inmiddels veel serieuzer, ik geef meer feedback aan anderen en ik besef dat het belangrijk is om regelmatig rust te pakken om weer nieuwe energie op te doen.
Ik zou iedereen aanbevelen om een coachtraject aan te gaan indien je jezelf verder wilt ontwikkelen, het geeft je nieuwe inzichten die je in de praktijk kunt toepassen. Ook Margo kan ik hierin van harte aanbevelen. Ze weet de juiste vragen te stellen waardoor je uiteindelijk zelf antwoorden vindt, ze past diverse activiteiten/modellen toe met goede inzichten als resultaat. Wat me daarnaast erg aansprak was haar persoonlijke benadering. Ze neemt jou serieus, maar ze stelt zichzelf ook open als persoon. Margo, nogmaals heel erg bedankt voor jouw bijdrage aan mijn volgende stap!
Eveline, Sociaal werker Jeugd & Gezin
In 2017 heb ik mijn supervisietraject bij Margo afgerond. Gedurende het supervisietraject stonden voor mij persoonlijke- en werk gerelateerde vraagstukken centraal die te maken hadden met het herkennen van eigen emoties, het vinden van een balans in de zorg voor mezelf en dat voor een ander.Als ik terug denk aan de supervisie dan zou ik het willen omschrijven als persoonlijk, heel leerzaam en ook confronterend. De supervisie heeft mij ontzettend geholpen bij mijn persoonlijke ontwikkeling en ik heb een verdiepingsslag kunnen maken op het gebied van zelfreflectie. Ik merk dat ik nog iedere dag profijt heb van het traject. Ik heb meer aandacht voor mijn eigen gevoelens en ik herken patronen die voorheen zorgden voor onzekerheid. Zowel privé als in mijn werk, is mijn "cirkel van invloed" groter geworden en neem ik mezelf meer serieus.Ik waardeer de werkwijze van Margo enorm. Ze besteedt veel aandacht aan het persoonlijke proces, ze heeft oog voor detail en durft te confronteren.
Carolien, maatschappelijk werkster
De aanleiding voor mijn supervisietraject was een gesprek met mijn leidinggevende. Daarin besprak ik de dingen waar ik in mijn werk tegen aan liep en op welke wijze dit te maken kon hebben met mogelijk persoonlijke factoren. Mijn leidinggevende informeerde mij over Margo en zelf had ik al positieve ervaringen over supervisie gehoord van collega’s. Zodoende ben ik gestart met een supervisietraject. Het traject startte met een kennismaking waarbij ruim de tijd werd genomen om mijn verhaal te kunnen vertellen; wie ik ben en waar ik vandaan kom. Alleen dat bracht mij al tot bepaalde inzichten. Die inzichten werden gedurende het traject vergroot; door Margo’s neutrale houding kon zij op een onbevooroordeelde manier van vragen stellen mij tot inzichten brengen waar ik in de praktijk mee verder kon. Zij confronteerde mij op een prettige manier met mijn eigen handelen. Er werden vragen gesteld over dingen die voor mij vanzelfsprekend waren, of waar ik eigenlijk geen reden toe had zodra hierover werd doorgevraagd. Dit zette mij aan het denken waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Zelf kon ik geneigd zijn de uitkomsten daarvan als negatief te zien, maar Margo liet mij het tegendeel inzien door haar positieve benadering, wat het soms met gebruik van humor in zijn totaal tot een leuk traject voor mij maakte! De antwoorden die ik over mezelf heb gekregen tijdens het traject, hebben veel invloed gehad op zowel mijn werk als privé. Ik ben bewuster geworden van mijn eigen handelen, mijn zelfacceptatie en zelfvertrouwen is gegroeid, waardoor ik meer mezelf durf te zijn op de werkvloer. Ook heeft het stukje loopbaanontwikkeling waar we bij stil gestaan hebben, mij geholpen er achter te komen wat ik eigenlijk zou willen in de verdere toekomst. Ik twijfel nu niet zo lang meer, maar doe wat ik leuk vind als dat mogelijk is én doe niet langer meer wat ik eigenlijk niet leuk vind, maar let beter op mijn eigen grenzen. Daarmee zit ik al met al een stuk prettiger in mijn vel! Ik zou zeker iemand anders supervisie aanbevelen. (najaar 2016)
Pieter Bas Veen, directeur ZeS op Maat
Medewerkers voor wie ik coaching/supervisie had gefaciliteerd waren enthousiast. Op advies van een vriend besloot ik mezelf ook een traject ‘cadeau te doen’. Ik wilde mijn gevoel meer betrekken bij wat ik doen, sneller confrontaties aangaan en mijn energiebalans beter bewaken. De gehele balans in mijn leven is verbeterd. Ik kan me sneller uiten en voel me daar goed bij. Meer geleerd om deze keuzes en confrontaties aan te gaan ook al is het soms niet leuk. Op dat moment voelt het vervelend, daarna al vrij snel opgelucht. In die zin geeft dit ook meer ruimte. Wat ook erg helpt is dat ik blijf staan voor de keuzes die ik maak. Dit alles komt vooral voort uit mijn gevoel. Ik volg meer mijn gevoel en minder mijn verstand en heb dus geleerd hierop te vertrouwen. De balans en dus ook mijn energie is aanzienlijk beter. Vooral geleerd prioriteiten te stellen en niet alle ballen in de lucht te willen houden. Het zijn er gewoon weg te veel was de conclusie.Vanaf het eerst moment dat ik bij Margo op de bank zat voelde het meteen goed. Margo heeft het vermogen je op je gemak te laten voelen, is heel integer, kan uitstekend luisteren, stelt de juiste vragen maar is bovenal een vriendelijk toegankelijk mens. Voor mij was het de juiste combinatie van Margot als persoon en de manier waarop ze haar werk doet. Wat voor mij ook nog van belang was, Margo is vooral niet zweverig. Maakt doelen concreet en zet je ook aan het werk. Soms erg confronterend maar heel verhelderend. (voorjaar 2017)
Janneke Zwarteveen, psychosomatisch oefentherapeut
Om geregistreerd te worden in het kwaliteitsregister paramedici moest ik een supervisie-traject bij een officiële supervisor volgen. Dat werd Margo. Een avontuur van ruim 6 maanden met een mooi resultaat.

Nadat we duidelijke doelen hadden opgesteld zijn we aan de slag gegaan. De heldere en praktijkgerichte aanpak van Margo heb ik als zeer prettig ervaren. Het geleerde kon ik in mijn werk maar ook privé uitermate goed toepassen. Door het traject ben ik veranderd als psychosomatisch oefentherapeut, ik ben bewuster geworden van mijn valkuilen en weet hoe ik deze kan omzeilen. En ik durf veel meer te vertrouwen op mijn eigen gevoel in plaats van in mijn hoofd te gaan zitten. Maar ook heb ik geleerd hoe ik kan voorkomen dat het geleerde weer naar de achtergrond verdwijnt en ik weer terugval op mijn oude veilige patronen. Het fijne aan Margo is dat niets haar vreemd is, haar open en nieuwsgierige kijk op wie ik ben en wat ik doe gaf een enorm fijne en veilige sfeer waarin ik alles kon zeggen en vragen. Het enige kleine puntje van kritiek maar eigenlijk ook compliment: we hadden het traject in minder sessies kunnen doen, de laatste 2 sessies waren niet nodig. Alles was al besproken en herhaald. Al met al kijk ik terug op een zeer waardevol traject waar ik nog dagelijks de vruchten van pluk. Hartelijk dank Margo voor je wijze lessen!
medewerker centrale toegang
Vanuit het werk was het een verplicht supervisietraject. Het mooie was dat Margo aansloot bij mijn behoeftes waardoor het ook echt míjn traject werd. Ik sprak over waar ik tegen aanliep, zowel privé als op het werk. Balans en evenwicht werden het onderwerp. Ik ben minder ‘streng’ geworden voor mezelf en meer in evenwicht door beter mijn eigen gevoel te volgen. Ik heb Margo als een prettige en deskundige supervisor ervaren. Ze had een onderzoekende kritische houding vanuit echtheid en betrokkenheid.
Maaike Reijers, gezinsvoogd
Mijn naam is Maaike Reijers. Ik werk als gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg Flevoland. Daarnaast heb ik ook een eigen kinderpraktijk, waar ik kinderen individueel begeleid, trainingen geef aan groepen kinderen en werk als Kindertolk. In 2011 heb ik een supervisietraject gevolgd bij Margo te Roller te Zwolle. De reden hiervoor was, dat ik wat meer wilde leren over mijn eigen achtergrond, aangezien ik dat in mijn vooropleiding niet gehad had. Daarnaast wilde ik leren hoe ik het beste kon omgaan met voor mij “ moeilijke” cliënten. Ook wilde ik me wat meer verdiepen in mijn toekomst en uitzoeken welke richting ik op wilde gaan. Het supervisietraject van Margo te Roller heeft mij geleerd om mijzelf beter te leren kennen. Zo weet ik nu beter wat mijn sterke kanten zijn, maar daarnaast ook mijn valkuilen. Ik heb goede feedback en tips gekregen hoe ik om kan gaan met voor mij “moeilijke” cliënten. Ik heb geleerd om kritisch naar mezelf te kunnen kijken, zodat ik ook tips aan mezelf kan geven en om hulp kan vragen wanneer nodig. Tot aan de dag van vandaag, denk ik met regelmaat terug aan mijn supervisietraject. Margo is een professional, die kritisch weet te handelen en bereid is om jou als persoon te volgen in je persoonlijke traject. Dit heeft ervoor gezorgd, dat ik veel meer uit mijn supervisietraject heb gehaald, dan dat in eerste instantie mijn doelen waren voor supervisie.Ik zie Margo als een persoon met inhoudelijk enorm veel kennis, die dat op een prettige manier kan overbrengen in de supervisie. Margo zorgde ervoor dat ik me op mijn gemak voelde tijdens de supervisie, maar ook dat ik bij mezelf het onderste uit de kan kon halen. Een echte vakvrouw, die weet hoe te handelen.Ik denk nog vaak terug aan mijn supervisie en ben blij dat ik dit traject bij haar mocht volbrengen. Ik beveel Margo te Roller dan ook van harte aan bij anderen.
Manou Scholten, psycholoog
Ik liep binnen mijn werk tegen een aantal dingen aan met als centraal thema ‘mezelf durven laten zien’. Een collega adviseerde me een supervisietraject te gaan volgen. Zonder te weten wat ik moest verwachten en betwijfelend of het me wel wat zou gaan opleveren, ging ik het traject met Margo aan. Dit voelde vanaf het eerste gesprek al heel goed.

Dankzij de prettige, veilige en laagdrempelige sfeer die Margo creëert, tezamen met haar rustige, accepterende en open houding, heb ik me durven laten zien en ontwikkelen. Margo sloot met haar vele kennis en ook gewoon als mens, warm en met humor, heel mooi aan bij waar mijn vragen lagen o.a. middels een verscheidenheid aan oefeningen, was een vriendelijke doch ‘scherpheldere’ spiegel, liet mij denken en hielp me op weg wanneer ik het even niet wist. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik heel erg heb kunnen groeien, als professional en als mens.

Margo heeft mij vanuit haar eigen kracht geholpen meer in mijn kracht te komen en daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor.
Saskia, leidinggevende en uitvoerend maatschappelijk werkster
Ik kwam uit een burn-out situatie en merkte na mijn terug keer dat ik vastliep in patronen in de manier waarop ik al jaren mijn werk deed. Ik had wel helder dat ik geen tweede burn-out wilde en dat ik dus aan de slag moest met die factoren die daartoe geleid hadden. In een coachtraject met Margo heb ik naar eigen patronen gekeken, wat goed is voor mij en daar voor leren (durven) te staan. We deden verschillende oefeningen, afgestemd op wat ik nodig had en paste. Zo werd mij duidelijk welk type mens ik ben, wat mijn kwaliteiten zijn en wat mijn leerstijl is. Ik accepteer en waardeer mezelf nu meer en snap waarom ik met bepaalde anderen een ‘storing’ kan hebben omdat de ander andere kwaliteiten of stijl heeft. Margo was in staat om bij mij aan te sluiten, door te vragen op waar het ‘wrong’ of waar ik hinder van ondervond (niet altijd makkelijk maar wel heel erg leerzaam!) en dit met veel compassie en respect voor mijn eigenheid. Kortom er werd een omgeving gecreëerd waarin ik mij veilig voelde om ook de ‘lastige’ dingen aan te gaan.Ik doe met meer zelfvertrouwen mijn werk, geef sneller mijn grenzen aan, let meer op de balans tussen inspanning en ontspanning en probeer de lat minder hoog te leggen in de verwachtingen die ik van mezelf heb(dat lukt niet altijd maar ben me er wel meer van bewust)Ik kan iedereen coaching aanbevelen omdat het inzicht geeft in je eigen functioneren en je veel bewuster keuzes kunt maken in plaats van dat dingen je maar blijven overkomen.En als je dit dan wilt, dan zou ik dat zeker bij Margo gaan doen!!(coaching 10 x in 2015 en 2 x follow up in 2016)
Medewerker Save, Samen Veilig Midden Nederland
Toen ik in een nieuw team ging werken liep ik vast in de samenwerking met mijn manager. Vanuit de organisatie is een supervisietraject aangeboden. Bij Margo vond ik een plek waar ik mijn verhaal kon doen zonder het gevoel te hebben hierom afgerekend te worden. Hierdoor ontstond er ruimte om te kijken naar waar wat er in de samenwerking met mijn manager wel mogelijk is. Het resultaat van de supervisie is dat ik een goede werkrelatie met mijn manager heb.De gesprekken met Margo hebben me geholpen om hetgeen waar ik tegen aanliep in contact met mijn manager bespreekbaar te maken. Ook hebben de gesprekken me meer ruimte gegeven om van mijn manager te horen waar zij tegen aanloopt. Margo is een warme en complimenteuze vrouw. Ze biedt een fijne, veilige plek om te kijken naar de moeilijke kanten in jezelf. Hierin geeft ze scherpe observaties terug. Zeker aan te raden om bij haar supervisie te volgen! (najaar 2016)
Karin Wielandt, medewerker BJZO, centrale toegang
Vanuit mijn werkgever kwam het aanbod voor een aantal mensen met een vast contract om een supervisie traject te gaan volgen. Toen ik net begon met werken heb ik een keer een supervisietraject gevolgd em dat is me toen goed bevallen. Nu zijn we 25 jaar verder en had ik toch wel de behoefte om een aantal zaken voor mezelf eens onder de loep te nemen. Dus heb ik het aanbod van mijn baas met beide handen aangegrepen. Ik heb een pittige supervisie gehad. Heb wel een hoop over mezelf geleerd. In mijn omgang met collega’s lagen voor mezelf wel wat punten waar nog wat in te leren viel. Wat ik er vooral van heb geleerd is om mijn eigen gedrag ook wat kritischer te bekijken. Waar komt mijn gedrag vandaan. Waarom kan ik soms zo explosief reageren. En op welke momenten doe ik dat. Ik zal niet zeggen dat ik nu niet meer explosief reageer. Dat kan ik nog steeds. Maar ik merk wel dat ik het nu wat minder heftig doe en beter naar mijn eigen aandeel in het verhaal kan kijken. En het meest belangrijke, ik kan er op terugkomen. Door de supervisie ben ik wat rustiger in mijn werk komen te staan. Ik laat makkelijker dingen gebeuren en heb niet meer zo sterk het idee dat IK alles op moet lossen. Ik zou iemand zeker supervisie aanbevelen. Het leert je op een waardevolle manier kijken naar jezelf wat, als het goed is, op een positieve manier terugkomt in je werkVoor mij heeft Margo daar een hele grote bijdrage aan geleverd. Elke keer wist ze me bij de les te houden ( ik mag graag zijpaden betreden) en de vinger op de “zere” plek te leggen. Je hebt me heel goed laten nadenken over mezelf en hoe ik in mijn werk sta. Ze is rustig, weet duidelijk waar ze het over heeft, en kan zaken goed onder woorden brengen. Ondanks het feit dat het soms best pittig was, heb ik de supervisie met heel veel plezier gevolgd!