Lenie Degen

Lenie Degen

Professioneel profiel

Ik werk vanuit een positieve levensvisie en ik focus op het vergroten van jouw eigen kwaliteiten.
Het herkennen en leren kennen geeft nog meer inzicht in jezelf. Kenmerkende woorden voor mijn aanpak zijn: betrokkenheid, humor en veiligheid.

Mijn werkplezier, voldoening en persoonlijke groei haal ik door jou op weg te helpen, door jou te stimuleren en te inspireren bij het verbeteren van jouw functioneren. Ik spreek mijn klanten aan op vier invalshoeken: denken, willen, voelen en handelen. Daarbij ga ik ervan uit dat iedereen, die wil, in staat is om te leren en te veranderen, in een zelf gekozen richting.

Als supervisor / intervisor en coach geef ik begeleiding aan mensen die bij het uitoefenen van een mensgericht beroep hun eigen functioneren willen optimaliseren. Daarbij hanteer ik de basis en diverse methodieken zoals: de leerstijlen van Kolb en het reflectie model van Korthagen/ rollenspelen/ kernkwaliteitenspel/de methodiek van focussen en de visualisatie methodiek, " Een Taal Erbij". Sinds 2007 verdiep ik mij in het focussen van Gendlin. Focussen is een proces van luisteren naar je lijf op een zachtaardige, accepterende manier Focussen geeft nog meer inzicht in jezelf ‘wat hoort bij mij’ en wat hoort bij de ander. Bij het focussen geef je aandacht aan iets in je lijf dat nog vaag, maar wel voelbaar is en dat te maken heeft met een situatie in je leven. Als je bij dat 'iets' stilstaat, op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich kenbaar te maken. Sinds 2007 verdiep ik mij ook in het systeemgericht werken via een methodiek “Een taal erbij”. "Een taal erbij”, richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van jou. Door middel van deze methodiek en materiaal wordt het probleem van jou verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Relaties in het heden kunnen bekeken worden door de beleving van de cliënt concreet op tafel te zetten. Tegelijkertijd wordt het verleden erbij geplaatst, vanwege de onontkoombare verbondenheid tussen het hier en nu en de geschiedenis.

Binnen supervisie én intervisie is dit een heel goede en bruikbare methode gebleken.
Binnen intervisie hanteer ik diverse methodieken en wordt er samen met de groep de juiste werkvorm gekozen om casuïstiek uit te werken. Zie ook mijn website leniedegen.nl én linkedin

Contact

Rijksstraatweg, 193
1115 ar Duivendrecht
Nederland
06 509 17 651

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties