Jan-Willem van Binsbergen

Professioneel profiel

Mijn visie op supervisie: Supervisie is een op het individu toegespitste vorm van leren, waarin persoonlijke leervragen over het eigen handelen in de beroepssituatie van de supervisant op een hermeneutische en methodische manier worden bewerkt (dus...zoekend, interpreterend, verklarend, ver(her)talend en voorlopig concluderend om zo vanuit de on-voltooidheid tot betekeniscreatie te komen). Het gaat binnen supervisie over de supervisant als persoon, over zijn/haar werkstijl, over het verband tussen die twee factoren en over de vraag hoe geleerd kan worden het functioneren van de supervisant in de beroepssituatie duurzaam te verbeteren. Supervisie veronderstelt een grondstructuur die bestaat uit een directe verbinding tussen leer- en werksituatie, waarbij er een regelmatige opeenvolging (heer en weer pendelen) is tussen de leersituatie en werksituatie. Tevens kent supervisie bepaalde condities voor wat betreft tijdsduur, het aantal bijeenkomsten, frequentie en de tijdsduur per bijeenkomst. In supervisie ontwikkelt de supervisant een normatieve-professionaliteit, om zodoende binnen dilemma- en kantelsituaties van het beroep helderheid te scheppen, met het doel de eigen verantwoordelijkheid beter te kunnen realiseren.

Mijn kijk op coachen: Coachen is een vorm van begeleiden waarbij er gericht wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe of verbeteren van bestaande competenties. Competenties zijn een navigatiemiddel ten behoeve van succesvol functioneren. Als coach werk ik vanuit een begeleidingsmodel waarbij de kern van de coachingsvraag wordt gekoppeld aan de doelen van de organisatie, de wijze van besturing, de in- externe (organisatie)veranderingen en de mate van professionalisering van de medewerker(s). Binnen coachen ontwikkelt de medewerker of een team een grotere mate van zelfregulering, om zodoende wendbaar en bekwaam te handelen ten aanzien van de organisatiedoelen en de eigen taak- en functiebeschrijving. Hierdoor ontstaat er effectief werkgedrag.

Contact

JW van Binsbergen-Supervisie en Coachen
Irisstraat 24
7555CE Hengelo Ov
Nederland
06 - 80096354

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

Geen roem, lof en mooie uitspraken van deelnemers, maar gelegenheid voor persoonlijke reacties van voormalige klanten.
Indien gewenst verwijs ik u graag naar voormalige klanten bij:Bureau Jeugdzorg Overijssel - ZZP Vaktherapeuten - Ambiq - St. Zorgcombinatie Marga Klompé - De Twentse Zorgcentra - Dimence - RIBW Overijssel - Carint - Thuiszorg Noordwest Twente - Stichting Dagcentra Twente - Stichting Vrijescholen Athena - Achmea Arbo - Forensisch PC Oldenkotte - Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) - Gemeente Almelo - MB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten - Humanitas Tandem - SVS Schoonmaak - Hanzeborg (Trajectum) - ROC van Twente Maatwerk - Leger des Heils Arnhem - SCOOP Welzijnswerk Almelo - Humanitas Academie