Gerard van Eck

Professioneel profiel

Ik ben een ervaren professioneel begeleider van individuele c.q. groepsleerprocessen van (jong)volwassenen, die zich (verder) willen bekwamen in de wijze waarop ze hun persoon inzetten in werksituaties (betaald of vrijwillig). Ik kan veilige en tegelijk ook uitdagende leeromgevingen creëren, op empathische wijze luisteren, verduidelijkende en verdiepende vragen stellen, feedback geven, interpretaties aanreiken en zo nodig confronteren. Ik ben bekend met een breed scala aan (speelse) werkvormen; zo nodig ontwikkel ik maatwerkoplossingen. Mijn werkzaamheden verricht ik tegen de achtergrond van een brede sociaal-wetenschappelijke, filosofisch-ethische, andragogische en theologische kennisbasis. Ik zet mijn agogische kwaliteiten liefst in binnen werkcontexten waarin mensen de ambitie hebben een actieve bijdrage te leveren aan de verdere verduurzaming van de samenleving in sociaal en ecologisch opzicht. Ik heb een sterke affiniteit met mensen in de marge van de samenleving.

Contact

Ecksplorer Supervisie en andere begeleidingsvormen
Anna Boelensgaarde 19
3824 BR Amersfoort
Nederland
033 - 45 66 229 | 06

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*