Frank van den Berg

Frank van den Berg

Professioneel profiel

WerkervaringNa een periode als groepsleider bij verstandelijk gehandicapten maakte ik al snel de overstap naar de (Jeugd)hulpverlening. Jongeren Advies Centrum en Ambulante begeleiding van zelfstandig wonende jongeren. Hier raakte ik bekend met systemisch werken en betrokken bij beleidsmatig overleg. Na de totstandkoming van Bureau Jeugdzorg besloot ik ander werk te zoeken.Ik vond werk bij de ambulante FIOM waar ik ervaring opdeed in sekse specifieke hulpverlening en volgde voor mijn persoonlijk en beroepsmatige ontwikkeling verscheidene cursussen en trainingen. Vervolgens ging ik mijn agogische kwaliteiten inzetten als Nt2-docent in het voortgezet onderwijs en verzorgde er integratietrajecten.Hierna volgde de overstap naar het mbo. Ik deed hier ruime ervaring op en gaf meerdere modules. Vooral het ondersteunen van studenten in stages had mijn belangstelling.Het resulteerde in de supervisorenopleiding aan de HAN in Nijmegen die ik in 2008 afrondde.Ik werk nu geruime tijd als docent, geregistreerd supervisor en coach aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.Betekenis van supervisieCentraal in mijn supervisie staat het gesprek, de narratieve dialoog. Ik houd van luisteren en van verhalen. Een verhaal kan ook een gedicht zijn, een uitspraak die je geraakt heeft. Een metafoor om iets duidelijk te krijgen. Het kan zelfs muziek zijn. Door het luisteren naar je verhaal gaan we op zoek naar de thema’s en de betekenissen die dit voor de je heeft. Zelfreflectie is daarbij een centraal begrip. Werken met opstellingen, kernkwadranten etc. kunnen hierbij worden ingezet. Wanneer deze betekenissen tot hernieuwde inspiratie leiden, zal het invloed hebben op je handelen. En bij supervisie gaat het juist om dat verbeterde handelen en het vinden van je passie. Je leert je eigen supervisor te zijn.DoelgroepIk vind het een pré dat een supervisor kennis heeft van inhoud, cultuur en codes van de werkvelden waarbinnen deze opereert.Vandaar dat ik mijn trajecten aanbied aan beroepskrachten in het sociaal domein, zoals welzijnswerk, jeugdzorg en aan werkers in het onderwijs.Organisatie:Een supervisietraject bestaat uit meerdere bijeenkomsten van 1 uur. Voor de herregistratie bij de SKJ bestaat het traject uit 10 bijeenkomsten.Voor coaching kunnen andere afspraken worden gemaakt.Voorafgaand hieraan vindt een kennismakingsgesprek plaats.Supervisie/ coaching geschiedt onder de voorwaarden die de LVSC hanteert.

Contact

Frank van den Berg
Weteringkade 13
8013PB Zwolle
Nederland
0651345337

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*