Fatma Kiymazaslan

Fatma Kiymazaslan

Professioneel profiel

Over mij
Ik ben Fatma Kiymazaslan, de vrouw achter praktijk SCHIP voor professionele begeleiding. Als Leer-supervisor/Coach/Intervisor/trainer vaar ik al sinds 2003 met veel plezier en toewijding mijn praktijk. Het leven zie ik als een ontwikkelingsreis en de verandering de basis hiervan.
In de ontmoeting met de ander, inspireren en vormen we elkaar als mens/professional. Ik ben ervan overtuigd, dat wij mensen pas vanuit onze innerlijke kracht optimaal kunnen werken en leven, wanneer de dimensies van willen, kunnen, denken en voelen op elkaar afgestemd zijn. Daarom vind ik het geweldig, om met medemensen via SCHIP op ontwikkelingsreis te gaan en deelgenoot te zijn van hun leerproces en ontdekkingen en te zien hoe ze als professional optimaal zelfsturing ontwikkelen en tot hun recht komen in werk- leven!
Doelgroep
Ik ben gaande weg gespecialiseerd in het begeleiden van professionals met Academisch, HBO + VO, HBO niveau. Ik bied supervisie, coaching, team intervisie, - intervisiescholing en training aan professionals, die werken met en voor mensen. Ik ben o.a. verbonden aan Erasmus Universiteit, LUMC, VU, Faculteit voor Huisarts - en Ouderen Geneeskunde (superviseer ik medici), Master Opleidingen en superviseer ik Supervisoren en Coaches in opleiding.
Daarnaast superviseer ik professionals die werkzaam zijn in Zorg en Welzijnsinstellingen enz. Zie www.schip.at.

Werkstijl
Vanuit de doorleefde ervaringen en gefundeerd op gedegen theoretische kennis en kunde begeleid ik professionals, op het snijvlak van mens tot mens en in relatie tot de organisatie waar je werkt. Belangrijk vind ik dat de persoon zélf de antwoorden ontdekt, vermogens ontwikkeld en dus ook in contact komt met die eigen wijsheid. Ik bied daarin begeleiding, maar de Supervisant/Coachee doet dat zelf middels bespreken en bewerken van eigen ingebrachte werkervaringen en reflectieverslagen, binnen een leerconditie waarbij de Supervisant/Coachee zelf acteur kan zijn van zijn eigen leerproces. Wat resulteert in, een professional met een versterkt zelfsturend vermogen, die werkt vanuit innerlijke kracht en bezieling, die optimaal van betekenis kan zijn binnen de organisatie.
Verandering en groei kunnen doorgaans gepaard gaan met verwondering, spanningen en weerstand. Voor mij als Leer-supervisor/Coach is dit een krachtig signaal om dit middels de dialoog om te buigen tot leermiddel in de supervisie/coaching. De enthousiaste en positieve reacties van betrokkenen, maakt dat ik met plezier en zelfvoldoening vorm geef aan leerbegeleidingstrajecten.
Achtergrond:
(opleidingen, aanvullende opleidingen, kwalificaties): o.a.Postacademische opleiding tot Leersupervisor Postacademische opleiding - twee jarige leergang supervisiekundeOpleiding tot Coach, bij LVSC Voortgezette Opleiding - Geestelijke Gezondheidszorg, Universitaire vakken, Maatschappelijke vraagstukken en beleid, cultuur en identiteitsvorming, psychopathologie, psychiatrie en de behandeling daarvan. HBO opleiding tot Maatschappelijk Werker, Opleiding sociale wetgeving sociale verzekeringen.
Wie bij mij in supervisie/coaching komt kan verwachten (Wat merkt de Supervisant/Coachee?):
Maatwerk en optimale leercondities met heldere afspraken en structuur, transparante communicatie, veiligheid in balans met voldoende uitdaging tot leren. Een pro- actieve, doelgerichte, maar respectvolle benadering.
De Supervisant/Coachee is doel eigenaar in Supervisie/coachingstraject. Dit uit zich in het formuleren van concrete leerwensen en leerdoelen van de Supervisant/Coachee bij de start. Dit vormt in het leerproces de rode draad voor het leerproces. Het uitgaan van ieders eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid met behoud van eigen authenticiteit, schept de condities voor een krachtig leerklimaat en biedt mensen de ruimte om te “leren”, om te “zijn” en te doen waar ze echt goed in zijn als mens en als professional.
Inspirerende werkvormen, om supervisanten te stimuleren tot reflectie en leren o.a. : systeem opstellingen, rollenspellen, Caleidoscopia, theoretische modellen enz. Het hanteren van het Supervisie interactieproces/Leerproces als middel t.b.v. van het leren van de supervisant. Ik heb oog voor de diversiteit aan krachtbronnen en ook belemmeringen. En weerstand is voor mij echter net zo een goede start als leergierigheid. Van wie bij mij in leerbegeleiding komt verwacht ik …De bereidheid van de Supervisant/Coachee om een supervisierelatie/samenwerkingsrelatie aan te gaan. Dat de Supervisant/Coachee eigen keuzes kan maken over wat men wil leren, welke werkervaringen men wil bespreken, doelgericht gezamenlijke afspraken te maken en hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen. Wederzijds respect, openheid en vertrouwelijkheid is de basis!
Praktische informatie en aanpak:
Een intake gesprek vindt gezamenlijk (met de werkgever) plaats. We verkennen de vraag, doel en vorm van een leerbegeleiding traject. Dat kan zijn supervisie, coaching of begeleide intervisie. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend zowel voor jou als voor mij. Duur van de intake is ongeveer een uur. Het gesprek kan plaatsvinden in mijn praktijk ofwel op een nader te bepalen locatie. In de eerste sessie (na de kennismaking) verkennen we wat je wilt bereiken en stellen we samen de concrete leerdoelen in een contract vast. Als de werkgever de opdrachtgever is dan tekent ook de werkgever het contract. Gesprekken vinden bij mijn praktijk plaats.
Vertrouwelijkheid en rapporteren aan de organisatie: samen met de Supervisant/Coachee bereidt de supervisor voor welke informatie door de betrokkene aan de organisatie gegeven zal worden. Gesprekken zijn vertrouwelijk. Alleen met instemming van de Supervisant/coachee wordt in algemene termen informatie verstrekt. Ik ben verbonden aan de gedragscode en de kwaliteitseisen van LVSC.
Contact gegevens:
Tel: 06-538 15 126
E: fk@schip.atwww.schip.at

Contact

SCHIP
Den Haag
Nederland
06-538 15 126

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*

Referenties

Referentie: Wat zeggen de supervisanten/coaché over mij?
“Fatma heeft een natuurlijke professionele overwicht, een persoonlijke benadering met een gepaste professionele afstand. De rust die ze in zich heeft, heeft mij de veiligheid geboden om te leren en te groeien. Wat ik waardevol vind is dat ze transparant, concreet en doelgericht te werk gaat. Ze laat niets liggen, doorvragen, niet loslaten als het cruciaal blijkt te zijn of wel direct of wel via een omweg. De keuze voor het handelen altijd weloverwogen en respectvol, wat onmisbaar was voor mijn groeiproces!” B.C. Teammanager.“Fatma verbindt de inbrengen, interactie en feedback direct met de leerdoelen. Het rendement van de leergesprekken wordt verdubbeld. Ze vraagt door, geeft feedback op een opbouwende wijze en ze geeft me de ruimte om mijn eigen antwoorden te vinden, waardoor ik geleerd heb om op mezelf te vertrouwen. Ik heb de samenwerking als heel prettig en zinvol ervaren. Het had voor mijn leerproces zeer veel toegevoegde waarde.” S. S. een Directeur"Fatma is een uitstekende supervisor. Met haar reflectieve vragen, samenvattingen en momenten van bijsturen van onderzoeksproces help zij het leerproces vooruit. Ze weet op deze manier belangrijke punten uit te lichten en te benadrukken, zonder daarin teveel de leiding te nemen. Daarnaast vind ik het zeer prettig dat er zonder waardeoordeel wordt gesproken. M.G. Huisarts.“Fatma is transparant en houd zich aan de afspraken, waar nodig flexibel maar met duidelijke grenzen. Ze is integer, beschikt over uitstekende kwaliteiten vanuit een wirwar van verhalen weet ze middels vragen de kern te raken, waarmee ik tot inzichten kwam en mijn zelfsturing en zelfvertrouwen is vergroot. Ze beschikt over uitgebreide theoretische kennis en weet structuur en sturing te bieden. Ze kan op een creatieve wijze supervisie leiden. Was zeer belangrijk voor mijn ontwikkeling als Arts” A.J.
Referentie
Lid van supervisorenpool van de Raad 2008-2016